Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hälsovårdare 2001 - 2004 - Allmän och preventiv medicin

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Studerande gör en hemtentamen under sin företagshälsovårdspraktik där olika arbetsmedicinska frågor besvaras samt besöker Institutet för Arbetshygien enligt givna instruktioner (fredagsmeeting samt fria föreläsningar)

Läranderesultat

Att förstå den medicinska preventionens innebörd och relevans då det gäller befolkningens hälsa, sjuklighet och dödlighet

Innehåll

arbetsmedicin

Förkunskaper

Avklarade grundläggande studier

Litteratur

Arbetsskyddscentralen:2007 Arbetshälsa ger resultat, Druvan-modellen,ISBN 978-951-810-316-8, E-post: info@ttk.fi
Westerholm Peter m.fl.2005 Praktisk etik i arbetsmedicin, Studentlitteratur ISBN91-44-02737-0

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 2 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 15 timmar
  • Självstudier - 37 timmar
  • Nätbaserade och nätstödda studier - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 70 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 62 timmar
  • Varav schemalagda studier: 8 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Törnqvist Maj-Len

Examinator

Törnqvist Maj-Len

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning