Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hälsovårdare 2001 - 2004 - Allmän och preventiv medicin

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

0 sp

Läranderesultat

att förstå den medicinska preventionens innebörd och relevans då det gäller befolkningens hälsa, sjuklighet och dödlighet

Innehåll

pediatrik 1,5 sv
gynekologi 0,5
obstetrik 0,5
arbetsmedicin 1,5

Förkunskaper

Avklarade grundläggande studier

Litteratur

Respektive föreläsare ger litteratur

Studieaktiviteter

Föreläsningar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Törnqvist Maj-Len

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Pediatrik hösten 2003 ( för hv01 se kursen i pediatrik)
Gynekologi o. obstetrik hösten 2003 ( se kursen i gyn och obst)

Arbetsmedicin hö 2004
16.09. kl. 13.00-15.15 Studiebesök till Institutet för Arbetshygien, Hartmansgatan 1 (01Hv-gruppen)
29.09. kl.15.30-17 ML Heikki Frilander
30.09. kl. 13.00-18.00 Nordic symposium on "Continuous Professinal Education in Public Health within the EU"
05.10 kl. 15.30-17 ML Heikki Frilander
Tentamen 08.10 kl. 9.15-12
07.12. kl. 15.30-17 (tentgenomgång) ML Heikki Frilander

Kurs och studieplanssökning