Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hälsovårdare 2001 - 2004 - Allmän och preventiv medicin

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

2 sp

Läranderesultat

stud skall behärska de viktigaste barnsjukdomarnas epidemiologi, symtom, differentialdiagnos och behandling

Innehåll

pediatrik 2,25 sp

Förkunskaper

Avklarade grundläggande studier

Mer information

För inriktningsalternativet i hälsovård hör till kursen ett obligatoriskt socialpediatriskt seminarium

Litteratur

lagercranz et al. 1999. Barnmedicin
Studentlitteratur

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 2 timmar
  • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 52 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 50 timmar
  • Varav schemalagda studier: 2 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Onninen Berit

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2006-10-27 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning