Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hälsovårdare 2001 - 2004 - Hälsofrämjande verksamhet

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Att ge beredskap till hälsorådgivning, handledning och undervisning och utveckla kommunikativa och didaktiska färdigheter för hälsofrämjande vård.

Innehåll

vårddidaktik
förlossnings- och familjeförberedelse
konsultation och handledning
hälsoforstranmodeller

Förkunskaper

avklarade grundläggande studier

Litteratur

Ges vid kursens början

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Övningar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Ingen tentamen

Examinator

Väyrynen Pirjo

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

8.3.kl.9.30-12.00 Sammanställning av fältuppgift, evidensbaserad hälsovård lektor Carola Wärnå
9.3.kl.12.45-16.00 Hälsofostranmodeller lektor Carola Wärnå
10.3.kl.10.15-11.45 Hälsofrämjande modeller - " -

event. expertföreläsare

Kurs och studieplanssökning