Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hälsovårdare 2001 - 2004 - Hälsofrämjande verksamhet

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Studerande bekantar sig med de nyaste hälsovårdsmetoderna

Läranderesultat

Studerande blir förtrogen med olika metoder som hjälper hälsovårdsklienten i hans/hennes strävan att uppnå optimal hälsa för sin ålder

Innehåll

Hälsogranskning ur ett helhetsperspektiv,
Studerande deltar i barnsjukvården i England idag 28.8 samt forskning i barnsjukvård och glädjen att göra forskning den 29.8. 2007 (föreläsare Jeremy Jolly, Hull, England.Studerande samlar under läseåret aktuellt material i en mapp som hjälper dem i framtiden som hälsovårdare Studenterna intervjuar varandra för att öva sig i hälsogranskningar.

Förkunskaper

avklarade grundläggande studier

Litteratur

Karhula Anna-Liisa (red.) Terveystarkastukset työterveyshuollossa, Institutet för arbetshygien, 2006, ISBN 951-802-522-3
Terveydenhoitaja/Hälsovårdaren
Vård i Fokus

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 6 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 4 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 4 timmar
  • Självstudier - 76 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 90 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 80 timmar
  • Varav schemalagda studier: 10 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Lärare

  • Grönfors Nina
  • Törnqvist Maj-Len

Examinator

Törnqvist Maj-Len

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning