Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hälsovårdare 2001 - 2004 - Befolkningsinriktad hälsovård

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

1 sp

Läranderesultat

Kunskaper i skolhälsovård

Innehåll

organisering, utförande och innehåll i skolhälsovård

Förkunskaper

avklarade grundstudier

Litteratur

Vid kursens början

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 0 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Onninen Berit

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2007-05-23 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning