Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hälsovårdare 2001 - 2004 - Hälsovårdslärans teori och metoder

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att bekanta sig med begreppen inom hälsovården samt olika modeller inom hälsovården.
Begreppen hälsa, främjande av hälsa relaterat till människans livssituation. Vårdvetenskapliga hälsomodeller, den ontologiska hälsomodellen!

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande vara förmögna att använda hälsovårdsbegreppen samt utveckla sig i att se sig som hälsovårdare som behärskar olika modeller för hälsa och sjukdom

Innehåll

Integritet som begepp
Hälsa som begrepp
Begreppen hälsa, främjande av hälsa relaterat till människans livssituation. Vårdvetenskapliga hälsomodeller, den ontologiska hälsomodellen!
Hälsofrämjande verksamhet som begrepp
Modeller för hälsa och sjukdom

Förkunskaper

Hälsovård under livscykeln
Hälsovårdens idehistoria

Litteratur

Andersson Margareta: Integritet som begrepp och princip, En studie av ett vårdetiskt ideal i utveckling; Åbo Akademi
Eriksson Katie: Den lidande människan, Liber utbildning, Sverige
Kallenberg K & Larsson G. 2000. Människans hälsa, livsåskådning och personlighet. Natur och kultur, Falun
Kirkevold M. Omvårdnadsteorier analys och utvärdering
Medin J. & Alexadersson K. 2000. Begreppen hälsa och hälsofrämjande-en litteraturstudie, Studentlitteratur,
Onninen Berit: Livets positiva sida, En studie i livskvalitet bland unga
Sivonen & Klockars Matti: Upplevd hälsa och hälsovård på Kimitoönn med tillhörande arkipelag Rapport 1/2005
Tamm Maare: Modeller för hälsa och sjukdom

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 10 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 40 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 20 timmar
 • Varav schemalagda studier: 20 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

 • Onninen Berit
 • Törnqvist Maj-Len

Examinator

Törnqvist Maj-Len

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2006-08-24 - Demonstrationer och presentationer
 • 2006-08-24 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning