Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hälsovårdare 2001 - 2004 - Hälsovårdslärans teori och metoder

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Läranderesultat

Att utveckla ett vårdvetenskapligt arbetssätt i syfte att tillgodose patientens behov av helhetsvård. Att skapa en vårdande kultur och utveckla, planera, genomföra och utvärdera en god hälsovård.

Innehåll

Hälsovårdens idéhistoria 1,5 sp (1 sv)

Förkunskaper

Grundläggande studier avklarade

Litteratur

Hälsovårdens idéhistoria
Historiska dokument.
Freeman, R., Terveyssisartyö.
Siivola, U., Terveyssisarlaitos.
Sivonen, K., Krogerus-Therman, I., Den totala hälsan.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 0 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 0 timmar
  • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

Wärnå Carola

Examinator

Wärnå Carola

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Hälsovårdens idéhistoria
v. 42, 17.10 och 18.10 kl. 13.15-15 föreläsningar
självstudier
13.12 10.15-15 seminarier

Examinationsformer

2006-12-13 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning