Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hälsovårdare 2001 - 2004 - Befolkningsinriktad hälsovård

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Att kunna kartlägga hälsans olika dimensioner och bedöma hälsofrågor i relation till livssituationen och arbetsförhållanden samt levnadssituation

Läranderesultat

Studerande känner till företagshälsovårdslagstiftningen
Studerande utför arbetsplatskartläggningar och hälsogranskningar
Studerande känner till rehabiliteringssystemet samt framtidsutsikterna för företagshälsovården

Innehåll

Kort om företagshälsovårdens historia och utveckling
Företagshälsovårdens lagstiftning
Arbetsplatskartläggningar och arbetsplatsbesök, kartlägga risker och förebyggande verksamhet
Hälsoundersökning/-granskning
Verksamhet för uppehållande av funktionsförmågan
Folkpensionsanstaltens verksamhet
Aktuellt i företagshälsovården

Förkunskaper

Avklarade grundläggande studier

Litteratur

Ahola K.(red.) Työterveyspsykologia,Työterveyslaitos, ISBN 951-802-627-0
Antti-Poika M. (red.) Työterveyshuolto, 2006, Duodecim, ISBN 951-656-227-2
Aktuella forskningar och artiklar.
Inkinen M. (red.) Päihdehoitotyö, 2006, Hygieia, ISBN 951-26-4496-7
Karhula A-L (red.)Terveystarkastukset työterveyshuollossa, Työterveyslaitos, 2006, ISBN 951-802-522-3
Lagen om företagshälsovård; Handbok för tillämpning av lagen om företagshälsovård; 2004, Social- och hälsovårdsministeriet, ISBN 952-00-1557-4
Lusa S. (red.) Att möta drogmissbrukare i arbetet, Institutet för arbetshygien, 2002, ISBN951-802-459-6
Manninen m.fl. Hyvä työterveyshuoltokäytäntö, Työterveyslaitos
Sallinen M m.fl. Du med tiden-mot balans mellan arbete och övrigt liv, Institutet för arbetshygien, 2003, ISBN 951-802-529-0
Social- och hälsovårdsministeriet, 2004. Lagen om företagshälsovård. Handbok för företagshälsovård, Helsingfors: AT-Julkaisutoimisto OY, ISBN 1236-116X
Sosiaali- ja terveysministeriö. Työterveyslaitos 1994. Ohjeet terveystarkastukstukssiksi erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä, Helsinki

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 10 timmar
  • Självstudier - 15 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 45 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 15 timmar
  • Varav schemalagda studier: 30 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

Törnqvist Maj-Len

Examinator

Törnqvist Maj-Len

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Kursen påbörjades den 6.2.2007 och beräknas avslutas under period I

Examinationsformer

2006-08-24 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning