Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hälsovårdare 2001 - 2004 - Befolkningsinriktad hälsovård

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

2 sp

Läranderesultat

stud.behärskar hälsovårdsarbetet på barnrådgivningen
stud. har kunskaper om specialfrågor rörande barn under skolåldern

Innehåll

- barnrådgivningsarbete
- undersökningsmetoder för kartläggning av barns hälsa
- barnuppfostran
- specialfrågor rörande barn under 7 år

Förkunskaper

hälsovård under livscykeln

Mer information

kursen inleds på höstterminen och fortsätter på vårterminen
Slutuppgiften i kursen görs under praktikavsnittet på våren 2007

Litteratur

Social- och hälsovårdsministeriet 2005.
Barnrådgivningen som stöd för barnfamiljer. Handbok för personalen. Handböcker 2005:12
aktuella artiklar

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 0 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 0 timmar
  • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Onninen Berit

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2007-06-07 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning