Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hälsovårdare 2001 - 2004 - Befolkningsinriktad hälsovård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

9 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande i praktiken under handledning ser hur företagshälsovårdaren tillämpar lagen om företagshälsovård (1383/2001) och arbetsskyddslagen (738/2002)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå
- förebyggandet av sjukdomar och olycksfall i anslutning till arbete
- hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön
- arbetsatagarens hälsa och arbets- och funktionsförmåga i olika arbetslivsskeden
- verksamheten bland de anställda

Innehåll

Enligt praktikplats

Förkunskaper

avklarade grundstudier

Litteratur

Lagen om företagshälsovård; Handbok för tillämpning av lagen om företagshälsovård

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 6 timmar
  • Självstudier - 27 timmar
  • Praktik - 210 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 243 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 237 timmar
  • Varav schemalagda studier: 6 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Examinator

Törnqvist Maj-Len

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Grupp I: vecka 40-45
Grupp II: vecka 3-8
Grupp 3: vecka 15-20

Examinationsformer

2007-08-28 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning