Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

6 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att omsätta teorin från skolhälsovården i praktiken

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att utföra alla de hälsogranskningar som hör till skolhälsovården

Innehåll

4 veckor praktik inom skolhälsovården

Förkunskaper

Familjeinriktad hälsovård del I

Litteratur

Skolhälsovården 2002 : en handbok för skolhälsovårdare, läkare, grundskolor och kommuner
Förlag: Helsinki : STAKES , 2002

Studieaktiviteter

Praktik - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Examinator

Onninen Berit

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

vecka 9-12
vecka 14-17

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning