Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten visar initiativförmåga, trovärdighet, ärlighet, ansvarsmedvetenhet och samarbetsförmåga i det praktiska arbetet samt håller överenskommelser och löften.
Studenten får kunskap och insikt i det hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet.
Studenten uppvisar ett professionellt förhållningssätt.
Studenten deltar aktivt i hälsovårdarens arbete och känner igen sina egna styrkor och svagheter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiken inom skolhälsovården, företagshälsovården och öppenvårdsmottagningen.
Studenten kan kommunicera, bemöta och handleda människor i olika åldrar.
Studenten kan planera,förverkliga och rapportera om vården inom de olika kontexterna.
Studenten förstår konfidentialitetens betydelse och balansgång i förhållandet till olika samarbetspartners med klienten i centrum.

Innehåll

Skolhälsovård 6 sp
Företagshälsovård 6 sp
Öppen hälsovårdsmottagning 3 sp

Förkunskaper

Klinisk vårdlära praktik
Inre-medicinsk vårdlära praktik
Kirurgisk vårdlära praktik
Hemsjukvård/hemmavård praktik
Administrativ (geriatrisk)praktik
Psykiatrisk praktik

Kursen ersätter följande kurser

Skolhälsovårdspraktik (2007)
Företagshälsovårdpraktik (2007)
Valfri praktik: öppenvårdsmottagning (2007)

Mer information

Företagshälsovårdsuppgift inlämnas efter avslutad praktik

Litteratur

se teorikursen

Studieaktiviteter

  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 10 timmar
  • Självstudier - 10 timmar
  • Nätbaserade och nätstödda studier - 20 timmar
  • Praktik - 350 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 400 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 390 timmar
  • Varav schemalagda studier: 10 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Lärare

  • Onninen Berit
  • Törnqvist Maj-Len

Examinator

Törnqvist Maj-Len

Kursens hemsida

ingen

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

2.2.2009-13.2.2009 öppenvårdsmottagning
13.2.2009-20.3.2009 skolhälsovård eller företagshälsovård
30.3.2009-24.4.2009 företagshälsovård eller skolhälsovård

Kurs och studieplanssökning