Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Barnmorska 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård
 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Psykiatrisk hälso- och sjukvård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande får kunskap om de vanligaste psykiska sjukdomar och behandlingsmetoder.

Läranderesultat

Efter en avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att känna till de vanligaste psykiska sjukdomarna, deras uppkomst, symptom, diagnostik samt prevention, behandling och prognoser samt att känna till mentalvårdslagen.

Innehåll

Meddelas vid kursens början.

Förkunskaper

Anatomi och fysiologi,farmakologi

Litteratur

Ottosson, J-O 1995. Psykiatri. Stockholm, Almqvist & Wiksell ISBN 91-634-0125-8
Lönnqvist, J & al. 2001. Psykiatria, Duodecim ISBN 951-656-065-2

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Tider för 04 VÅB & 04Ft

31.08.05 kl 12.45-14.30
02.09.05 kl 13.00-16
09.09.05 kl 12.15-16
12.09.05 kl 12.15-16
15.09.05 kl 12.15-16
19.09.05 kl 10.15-15.30

OMTENTAMEN: 11.11.2005 & 02.12.2005

Kurs och studieplanssökning