Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

  • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård
  • Barnmorska 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård
  • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård
  • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård
  • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård
  • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

1 sp

Läranderesultat

Att erhålla insikter i den normala graviditeten, förlossningen och barnsängstiden. Att känna till de begrepp, undersöknings- och behandlingsformer samt analgesi, som hänför sig till obstetrik och gynekologi. Att känna till de vanligaste gynekologiska sjukdomarna och de olika metoderna att främja och begränsa fertiliteten.

Innehåll

Fertilitetsperioden. Graviditet, fosterutveckling och förlossning samt dithörande undersöknings- och behandlingsformer. Mödravårdens riskgrupper. Barnsängstiden samt störningar i samband med den. Gynekologiska undersökningar. De vanligaste sjukdomarna, deras prevention och behandlingsformer. Familjeplanering.

Förkunskaper

Anatomi och fysiologi
Kirurgi
Inre medicin

Litteratur

Kompendium i gynekologi. Helsingfors ,1994
Kompendium i obstetrik. Helsingfors, 1995.
Bredvidläsning: Ylikorkala O et al. Naistentaudit ja synnytykset. Duodecim, 2001.

Studieaktiviteter

Föreläsningar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Alenius-Karlsson Nanny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Kursen hålles både för grupp 04 vå-a och 04 vå-b.

07.09.05 8.30-12 och 12.30-14

14.09.05 8.30-12 och 12.30-14

28.09.05 8.30-12 och 12.30-14

Kurs och studieplanssökning