Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Barnmorska 2001 - 2004 - Vårdvetenskapens grunder
 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Vårdvetenskapens grunder
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Vårdvetenskapens grunder
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Vårdvetenskapens grunder
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Vårdvetenskapens grunder
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Vårdvetenskapens grunder

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Att få en överblick över den historiska internationella teoriutvecklingen i vårdvetenskap. Att förstå vårdandet som fenomen på basis av olika vårdteoretikers texter.

Innehåll

Klassiska och nutida tänkare inom vårdvetenskapen. Substansfrågor inom vårdvetenskapen ur ett historiskt perspektiv. Reflektion över olika vårdteoretiska tänkare och vårdteoretiska modeller. Aktuella strömningar i internationell vårdteori.

Förkunskaper

Grundkurs i vårdvetenskap önskvärd

Litteratur

Marriner-Tomey, A., Raile Alligood, M. 1998. (4th ed.) Nursing Theorists and their work. Mosby-Year Book, St. Louis.
Meleis, A. 1997. (3rd ed.). Theoretical Nursing: Development and Progress. J.B. Lippincott Co, Philadelphia (kap. 1-11, 14, 19).
Aktuell litteratur och artiklar kring vårdteori.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Skriftlig rapport
 • litteraturstudier

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Tidtabell för 04VÅA & 04 VÅB:

6.2.2006 kl.12.30-16.00
8.2.2006 kl.8.30-11.30
Egen arbetstid:
04VåB; 20.3.2006 kl.8.30-16.00
22.3.2006 kl.8.30-16.00
24.3.2006 kl.8.30-16.00

04VÅA; 28.2.2006 kl.8.30-16.00
2.3.2006 kl.8.30-16.00
3.3.2006 kl.8.30-16.00

SEMINARIER:
10.4.2006 kl.8.30-16.00
11.4.2006 kl.8.30-16.00

Kurs och studieplanssökning