Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge insikt i någon webbtjänst,
producera material för den samt att kunna producera
webbmagasin.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att på egen hand eller i grupp skapa material för
publikation på webben.

Innehåll

Under kursen produceras enskilt material för en webb-portal,
samt dessutom i grupp i samarbete med Kaj Eklunds
mediespråkskurs, material för ett webbmagasin, vilket ombryts
och produceras med hjälp av Indesign cs4. Dessutom
genomgång av Photoshop, Mac Os, samt WetPaint

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Kompendier

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 40 timmar
 • Nätbaserade och nätstödda studier - 33 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 73 timmar
 • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

Rapporter och produktioner, quizzar

Lärare

 • Kelly Owen
 • Nordberg Leif
 • Räisä Tiina

Examinator

Kelly Owen

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursen startar 03.03.2010 samt 04.03.2010

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning