Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge praktisk kunskap i användingen av moderna IT program för databashantering, webbdesign, bildredigering och projekthantering.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - ha en insikt i hur man bygger och använder databaser - bygga webbbsidor - redigera digitala bilder - planera och uppfölja projekt med hjälp av ett projekthanteringsprogram

Innehåll

- databaser och realtioner - grunderna i HTML och publicering av webbsidor - digitala bilder i praktiken - projekthanteringens grunder

Förkunskaper

IT-Verktyg I

Kursen ersätter följande kurser

inga

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 8 timmar
 • Självstudier - 65 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Nyberg Janne

Examinator

Nyberg Jan

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-05-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning