Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande behärskar efter avlagd kurs användning av företagets centrala kontorsprogram, projekthanterings- samt kommunikationsverktyg.

Läranderesultat

- effektivt använda olika verktyg för kommunikation på webben - kännedom om olika filformat - känna till de mest centrala kontorsprogrammen som används i företag idag - tillämpa sina kunskaper i ordbehandling, kalkylering och presentationer - förmåga att arbeta i projektgrupp samt använda webbtjänster i samband med ett projektarbete

Innehåll

- Kontorsprogram: Word, Excel och Powerpoint - Projekthantering - Publicering av material på webben - Grunderna i bildredigering - Sociala medier

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Litteratur

Material tillgängligt i Arcadas nätstudiemiljö Anderson, Chris. 2009. Free

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 8 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Nätbaserade - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Forsström Mikael

Examinator

Forsström Mikael

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-01-31

Examinationsformer

 • 2012-10-23 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning