Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten blir bekant med franskt uttal, den grundläggande franska grammatiken samt får ett grundläggande ordförråd. Målet är också att studenten får en inblick i fransk kultur, geografi och franska seder och bruk.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att -behärska grunderna i franskt uttal. -kunna ställa enkla frågor. -kunna besvara enkla frågor rörande sig själv och sin familj. -kunna veckodagarna, månaderna. -kunna tala om vädret. -kunna fråga och berätta vad klockan är. -i viss mån förstå långsamt talad franska då ämnesområdet är bekant. -kunna använda de regelbundna -er verben i presens, samt känna till de regelbundna -re och -ir verben. kunna använda några vanliga oregelbundna verb i presens. -känna till substantivens genus. -kunna använda vissa vanliga adjektiv, känna till deras böjning och placering.

Innehåll

Grunderna i fransk grammatik, vardagssituationer, det franska samhället.

Förkunskaper

Inga förkunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

2010 Franska nybörjarkurs 1.

Mer information

Obligatorisk närvaro.

Litteratur

Av läraren utdelat material samt Martikainen, Mäkelä: Parfait!1. Helsingfos: Otava, 2011. Styckena 1-5. ISBN: 978-951-1-22182-1.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 5 timmar
 • Självstudier - 55 timmar
 • - 28 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Kursvitsord ges enligt följande: Skriftlig tentamen: 35% Muntlig tentamen: 35% Aktivt deltagande: 20% Skriftliga uppgifter: 10%

Lärare

Back-Seemer Susanna

Examinator

Back-Seemer Susanna

Kursens hemsida

https://elearning.arcada.fi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2018-10-15 - Tentamina
 • 2018-10-17 - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning