Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande lär sig att använda ord- och handböcker och andra källor för att kontinuerligt förkovra sitt ordförråd och förbättra sin språkriktighet samt blir förtrogen med lämpliga språkliga formuleringar i olika professionella sammanhang..

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha förvärvat sådana kunskaper i finska som enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av offentligt anställda (424/2003)för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studerandens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Terminologi Språkriktighet och språkvård Platsansökan och meritförteckning Meddelanden och rapporter Arbetslivsterminlogi

Förkunskaper

Kunskapsnivå B1 eller högre (europeiska referensramen för språk)

Mer information

Omtagning av skriftligt förhör 24.4 och 5.6.2020. Omtagning av muntligt test 22.4 och 4.6.2020. Anmälan per e-post till läraren senast fem dagaf före förhör- eller testdatumet.

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 21 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 9 timmar
 • Självstudier - 91 timmar
 • Skriftlig tentamen 18.2.2019. Muntliga test 20.2. och 11.3. - 9 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Arbetsansökan

Examinationskrav

Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga prestationer sammanlagt 40 % Skriftlig tentamen 30 % Muntligt test 30 %

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-06-05

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-01-13

Examinationsformer

 • 2020-02-03 - Tentamina
 • 2020-01-22 - Demonstrationer och presentationer
 • 2019-11-22 - Rapporter och produktioner
 • 2019-12-09 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 09:15 - 12:00 B323 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Hej! Nu kan man anmäla sig till kursen. Herva Marja
2019-11-11 09:15 - 12:00 B323 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2019-11-28 09:15 - 11:45 B323 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2019-12-09 09:15 - 11:30 B323 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2020-01-13 09:15 - 12:00 B323 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2020-01-20 09:15 - 12:00 B323 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2020-01-22 13:15 - 15:45 B325 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2020-01-27 09:15 - 12:00 B323 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2020-02-03 09:15 - 12:00 F367 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen TENTAMEN Herva Marja
2020-02-10 09:15 - 12:00 B325 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2020-02-17 09:15 - 12:00 B325 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2020-02-24 09:15 - 11:15 B328 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2020-02-24 11:15 - 12:00 B323 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja
2020-03-09 09:15 - 11:45 B325 Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen Herva Marja

Kurs- och studieplansökning