Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att uppöva kursdeltagarnas uttrycksförmåga på svenska inom sitt framtida yrkesområde. Kursen tjänar som stöd för examensarbetet beträffande processkrivning, skrivteknikaliteter och vetenskapligt skrivande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna uttrycka sig adekvat på svenska, muntligt och skriftligt, inom sitt studieområde samt kunna skriva rapporter och andra texter med relevans för studierna och framtida yrkesverksamhet.Hon/han kan anpassa sitt språk till varierande kommunikationssituationer och kan utnyttja språkliga hjälpmedel. Studeranden kan analysera skön- och facklitteratur både innehållsligt och språkligt/stilistiskt.

Förkunskaper

Inhemska språk 1

Litteratur

von Hertzen, Maria & Stolt, Kerstin (red.): Skrivguide 2014 Version 2 Se Arcadas webbplats BIBLIOTEK >> Examensarbete >> Skrivguide
Reuter, Mikael. 2006. Översättning och språkriktighet
Svenska skrivregler. 2008. Språkrådet
Artiklar och stenciler enligt anvisningar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Självstudier - 24 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 54 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 54 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Stolt Kerstin

Examinator

Stolt Kerstin

Antal kursplatser

Ingen begränsning (28 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 12:30 - 14:00 B522 Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp B) Stolt Kerstin
2019-11-05 12:30 - 14:00 B327 Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp B) Stolt Kerstin
2019-11-12 12:30 - 14:00 B327 Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp B) Stolt Kerstin
2019-11-19 12:30 - 14:00 Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp B) test på It's learning Stolt Kerstin
2019-11-26 12:30 - 14:00 B323 Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp B) handledning Stolt Kerstin
2019-12-03 12:30 - 14:00 Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp B) test på It's learning Stolt Kerstin
2019-12-10 12:30 - 14:00 B327 Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp B) BOKDISKUSSION Stolt Kerstin
2019-12-16 13:15 - 15:00 B522 Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp B) PRESENTATIONER Stolt Kerstin

Kurs och studieplanssökning