Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att förkovra de praktiska färdigheterna i finska
språket i tal och skrift på högskolenivå.
Studerande blir förtrogen med bland annat
rekryteringsdokument och -terminologi samt
förbättrar sin förmåga att uttrycka sig muntligt
på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande ha
förvärvat sådana muntliga och skriftliga kunskaper i finska som enligt lagen om de språkkunskaper,
som krävs av offentligt anställda (424/2003) för
en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för
vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs
med tanke på studentens yrkesutövning och
utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Muntlig kommunikation på finska
Muntliga föredrag och presentationer
Platsansökan och meritförteckning
Meddelanden och anvisningar
Språkriktighet och språkvård

Förkunskaper

Inhemska språk 1
Kunskapsnivå B1 (Europeiska referensramen för språk)

Mer information

Vissa obligatoriska arbeten enligt den tidtabell som läraren meddelat om på Itslearning.

Muntlig omtentamen och extra tillfälle för föredrag: enligt överenskommelse på förhand (E-post: minna.lehtola@arcada.fi)

Skriftlig omtentamen 1: 23.4.2019 (D4109 kl.12-14)

Skriftlig omtentamen 2: 14.5.2019 (D4109 kl.12-14)

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Självstudier - 26 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Munligt test och skriftlig förhör - 4 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 81 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 81 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Muntligt test: 26.2.2019, 5.3.2019

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Muntligt test
Skriftligt förhör
Arbetsansökan och CV
Presentation och stödmaterial
Deltagande i presentationstillfällen

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (39 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • 2019-02-19 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-13 13:15 - 15:00 D4109 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT Lehtola Minna
2020-01-23 13:15 - 15:00 D4109 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT Lehtola Minna
2020-01-30 13:15 - 15:00 D4109 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT Lehtola Minna
2020-02-03 13:15 - 16:00 B325 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT Lehtola Minna
2020-02-07 10:15 - 12:00 B325 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT Lehtola Minna
2020-02-20 13:00 - 15:00 Inhemska språk 2, kirjallinen kuulustelu Lehtola Minna
2020-02-24 13:15 - 15:00 D4109 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT Lehtola Minna
2020-02-25 13:00 - 15:00 B328 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT Lehtola Minna
2020-03-04 11:00 - 12:00 D4109 Finska 2 - ylimääräinen kerta - alaan liittyvä esitys Lehtola Minna
2020-03-05 13:15 - 15:00 B325 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT Lehtola Minna
2020-04-08 13:00 - 14:00 Inhemska språk 2, Finska - alaan liittyvä esitys Lehtola Minna
2020-04-08 14:15 - 15:00 B325 Inhemska språk 2, Finska - suullinen testi Lehtola Minna
2020-04-29 10:30 - 12:00 B325 Inhemska språk 2, Finska - alaan liittyvä esitys Lehtola Minna
2020-04-29 13:00 - 14:00 B325 Inhemska språk 2, Finska - suullinen testi Lehtola Minna

Kurs och studieplanssökning