Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förkovra de praktiska färdigheterna i finska
språket i tal och skrift på högskolenivå.
Studerande blir förtrogen med bland annat
rekryteringsdokument och -terminologi samt
förbättrar sin förmåga att uttrycka sig muntligt
på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha förvärvat sådana muntliga och skriftliga kunskaper i finska som enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av offentligt anställda (424/2003) för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studentens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Muntlig kommunikation på finska
Muntliga föredrag och presentationer
Platsansökan och CV
Meddelanden och anvisningar
Språkriktighet och språkvård, terminologi

Förkunskaper

Inhemska språk 1
Kunskapsnivå B1 (Europeiska referensramen för språk)

Inhemska språk 2, arbetslivsfinska FT och II A är avsedd för studenter som är vana att använda finska och B-kursen för de övriga.

Mer information

Vissa obligatoriska föreläsningar och arbeten enligt den tidtabell som läraren meddelat på kursplan i Itslearning.
Omtentamen 1 tors 19.12.2019 kl. 15-17
(Its´learning)
2 ons 8.1.2020 kl. 12-14 (Its´learning)
Möjlighet till flere omtentamenstillfällen fås genom att kontakta läraren per e-post.

Muntlig omtentamen och extra tillfälle för föredrag: enligt överenskommelse på förhand (E-post: minna.lehtola@arcada.fi)

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Självstudier - 26 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Muntligt test och skriftligt förhör - 4 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 81 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 81 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Muntligt test 14.10.2019 och 21.10.2019.

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Muntligt test
Skriftligt förhör
Arbetsansökan och CV
Presentation och stödmaterial
Deltagande i obligatoriska presentationstillfällen
Omtentamen 1: 21.11. kl. 10-12 (rummet anges på anslagstavlan vid infon).
Omtentamen 2: 11.12. kl. 14-16 (rummet anges på anslagstavlan vid infon).
Anmälning per e-post en vecka innan tentamen är önskvärd (E-post: minna.lehtola@arcada.fi). Möjlighet till flere omtentamenstillfällen fås genom att kontakta läraren per e-post.

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2019-10-07 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-02 13:15 - 15:00 B325 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för II Lehtola Minna
2019-09-09 13:15 - 15:00 B325 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för II Lehtola Minna
2019-09-16 13:15 - 15:00 B325 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för II Lehtola Minna
2019-09-23 13:15 - 15:00 B325 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för II Lehtola Minna
2019-09-30 13:15 - 15:00 B325 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för II Lehtola Minna
2019-10-07 13:00 - 15:00 F369 Kirjallinen kuulustelu, Its´learnig Lehtola Minna
2019-10-14 13:15 - 15:00 B325 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för II Lehtola Minna
2019-10-21 13:15 - 15:00 B325 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för II Lehtola Minna

Kurs och studieplanssökning