Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Litteratur

Course book:
Business Communication. Krizan, Merrier, Jones. (Thomsom South-Western 6th edition ISBN 0-324-22536-9)
Study Writing - a course in writing skills for academic purposes. Hamp-Lyons & Heasley (Cambridge 2006 ISBN 0-521-53496-8) (Obligatory in year 2 course)

Other literature:
The Good Grammar Guide. Richard Palmer (Routledge Study Guides - Routledge)
Guide to Managerial Communication - Effective Business Writing and Speaking. Mary Munter (Prentice Hall)
Mastering Communication. Nicky Stanton (Macmillan Master Series)
Oxford Guide to Writing & Speaking - The Key to Effective Communication. John Seely (Oxford University Press)
Schaum's Guide to Great Presentation Skills. Melody Templeton, Suzanne Sparks FitzGerald (McGraw-Hill)
Schaum's Guide to Writing great Research Papers. Laurie Rozakis (McGraw-Hill)
Collins Cobuild English Dictionary (HarperCollins)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 33 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-06-01

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning