Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden
känner till de grundläggande elementen i
skriftlig och muntlig kommunikation. Hen
innehar en språklig medvetenhet och förstår
vikten av att fortgående förkovra sina språkliga
kunskaper.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att skriva rapporter, referat och andra
dokument relaterade till arbetslivet. Hon/han kan
anpassa sitt språk till varierande
kommunikationssituationer och kan utnyttja
språkliga hjälpmedel såsom ordböcker och
handböcker. Studeranden kan analysera skön- och
facklitteratur både innehållsligt och
språkligt/stilistiskt.

Innehåll

Ordkunskap, språkriktighet, referatteknik,
mötesteknik och brev. Studeranden skriver en
rapport på ett tema och analyserar ett
skönlitterärt verk.

Förkunskaper

Gymnasienivå eller motsvarande

Kursen ersätter följande kurser

Affärskommunikation

Mer information

Kursplan med tidtabell delas ut i samband med
introduktionen. Obligatorisk närvaro. Godkänd kurs
förutsätter deltagande i informationssökning.

Litteratur

Reuter, Mikael. 2003. Översättning och
språkriktighet. Svenska Språktjänst Ab
Svenska skrivregler. 2017. Svenska språknämnden.
Andra upplagan. Stockholm:Liber.
Artiklar och kompendier enligt anvisningar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 3 timmar
 • Självstudier - 55 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursens examination bygger på de skriftliga
prestationer (uppgifter) som ingår i kursen,
totalt 160 poäng. Ett avdrag på 5-10 poäng görs
på prestationer som lämnas in efter deadline.
Godkänd kurs förutsätter att alla uppgifter
lämnas in samt godkänt i informations¬sökning.
Försenade uppgifter ska lämnas in senast samma
dag som sista omtentamen för kursen går av stapeln(datum ges senare).
Kursen godkänns inte och måste tas om ifall det
finns oinlämnade uppgifter efter det här datumet.
Uppgifter som redan gjorts räknas inte till godo
om man går om kursen.

Lärare

 • Huldén Barbara
 • Stolt Kerstin

Examinator

Huldén Barbara

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-07-31

Kursanmälningstid

2020-01-23 till 2020-01-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-21 09:15 - 12:00 A311 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-01-28 09:15 - 12:00 A311 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-02-04 09:15 - 12:00 E380 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-02-11 09:15 - 12:00 B328 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-02-25 09:15 - 12:00 A311 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-03-05 13:15 - 16:00 B328 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-03-12 09:15 - 12:00 B327 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-03-17 12:30 - 15:00 B326 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-03-24 09:15 - 12:00 B323 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-04-07 09:15 - 12:00 B323 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-04-14 09:15 - 12:00 B323 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-04-21 09:15 - 12:00 B323 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-04-28 09:15 - 12:00 B323 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-05-12 09:15 - 12:00 B323 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-05-19 09:15 - 12:00 B323 Svenska (för International Business) Huldén Barbara

Kurs och studieplanssökning