Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att
- Studenten känner till sin egen kultur och
kulturens betydelse för vårt samhälle
- Studenten ser och respekterar jämställdhet
och kulturell mångfald samt aktivt strävar
efter likabehandling
- Studenten kan se social delaktighet ur olika
perspektiv

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att
- redogöra för begreppet kultur ur ett
sociologiskt perspektiv
- förklara centrala begrepp inom sociologin och
socialpsykologin
- beskriva det sociala samspelets betydelse för
individer och grupper
- lyfta upp ett likabehandlingsperspektiv inom
socionomens arbetsfält för att stärka känslan
av delaktighet
- resonera kring kultur, den egna och
brukarens, och relatera dem till varandra

Innehåll

Centrala begrepp
- Socialt samspel
- Vardagsliv
- Interaktion / växelverkan
- Socialisation
- Roller
- Normer
- Makt
- Jämställdhet
- Genusperspektiv
- Stigma
- Kultur
- Familj
- Klasskillnader
- Medborgarskap
- Rasism
- Sexuell identitet

Mer information

Med anledning av det undantagastillstånd som
uppstått pga Corona virus spridning är högskolan
stängd och ingen närundervisning ges. All
undervisningsverksamhet sker på distans via
Itslearning, Teams och Zoom.

Litteratur

Giddens, Anthony & Sutton, Philip. 2014,
Sociologi, Lund: Studentlitteratur, 807 s.

Helkama, Klaus; Myllyniemi, Rauni & Liebkind,
Karmela. Socialpsykologi ? en introduktion,
Malmö: Liber, 371 s.

Jakobsson, Katarina; Thelander, Joakim &
Wästerfors, David. 2010, Sociologi för
socionomer: en stående inbjudan, Malmö:
Gleerups, 152 s.

Saaristo, Kimmo & Jokinen, Kimmo. 2005,
Sociologi, Porvoo-Helsinki-Juva: WSOY, 293 s.

Tjersland, Odd Arne; Engen, Gunnar & Jansen,
Ulf. 2010, Allianser. Värderingar, teorier och
metoder i socialt arbete. Studentlitteratur:
Lund, 342 s. Kapitel 5 Perspektiv från
gruppsykologiskt tänkande. Kapitel 9 Normer och
gränser. Kapitel 10 Gemenskap och
grupptillhörighet

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs:
Godkänd insats i basgrupparbetet (inklusive
tematräff)
Godkänd examination. Examinationen bedöms med
vitsord 1 - 5.

Därtill krävs att basgruppens insats under
tematräffen blir godkänd.

Lärare

  • Cederberg Arla
  • Sigfrids Ingmar
  • Söderström Eivor

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning (56 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-10-31

Kursanmälningstid

2020-03-02 till 2020-04-01

Examinationsformer

2019-04-11 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-30 12:30 - 14:15 B522 Aktivt aktörskap och socialt samspel Introduktion till kursen Aktivt aktörsakp samt föreläsning med rubriken "Vad är socioloig?" Sigfrids Ingmar
2020-03-30 14:30 - 16:00 B522 Aktivt aktörskap och socialt samspel Ny utgångspunkt. Basgruppsarbete Sigfrids Ingmar
2020-04-02 14:15 - 15:45 B518 Aktivt aktörskap och socialt samspel Föreläsning om stigma Cederberg Arla
2020-04-08 08:30 - 10:00 E381 Aktivt aktörskap och socialt samspel. Bas1 Sigfrids Ingmar
2020-04-09 08:30 - 10:00 Aktivt aktörskap och socialt samspel bas 4 Mötet hålls på Teams. Länk skickas som kalenderbokning via e-post./ES   Ps godkänn invitationen (behöver inte skicka bekräftning till mig) så kommer bokningen in på din outlook på rätt dag! ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 215 714 564# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-09 08:30 - 10:00 E381 Aktivt aktörskap och socialt samspel. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2020-04-09 10:15 - 11:45 D4106 Aktivt aktörskap och socialt samspel Föreläsning: Introduktion till socialpsykologi Cederberg Arla
2020-04-09 12:30 - 14:00 Aktivt aktörskap och socialt samspel bas 5 Mötet hålls på Teams. Länk skickas som kalenderbokning via e-post./ES   Ps godkänn invitationen (behöver inte skicka bekräftning till mig) så kommer bokningen in på din outlook på rätt dag!   ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 231 491 531# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-09 12:30 - 14:00 E381 Aktivt aktörskap och socialt samspel. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2020-04-28 08:30 - 10:00 Aktivt aktörskap och socialt samspel bas 5 Mötet hålls på teams!   Ps godkänn invitationen (behöver inte skicka bekräftning till mig) så kommer bokningen in på din outlook på rätt dag!   ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 653 546 149# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-28 08:30 - 10:00 E381 Aktivt aktörskap och socialt samspel. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2020-04-28 10:15 - 11:45 Aktivt aktörskap och socialt samspel bas 4 Mötet hålls på teams!   Ps godkänn invitationen (behöver inte skicka bekräftning till mig) så kommer bokningen in på din outlook på rätt dag!   ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 507 130 853# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-28 10:15 - 11:45 E381 Aktivt aktörskap och socialt samspel. Bas1 Sigfrids Ingmar
2020-04-28 12:30 - 14:00 D4106 Aktivt aktörskap och socialt samspel Teorier inom sociologin Sigfrids Ingmar
2020-04-28 14:15 - 15:45 E381 Aktivt aktörskap och socialt samspel. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2020-05-04 10:15 - 11:45 D4106 Aktivt aktörskap och socialt samspel Sigfrids Ingmar
2020-05-04 14:15 - 15:45 D4107-08 Aktivt aktörskap och socialt samspel. Basgruppsträff Bas 1-3 Sigfrids Ingmar
2020-05-05 09:15 - 11:45 D4107-08 Aktivt aktörskap och socialt samspel Tematräff Sigfrids Ingmar
2020-05-05 12:30 - 14:00 Aktivt aktörskap och socialt samspel bas 4 Mötet hålls på teams!   Ps godkänn invitationen (behöver inte skicka bekräftning till mig) så kommer bokningen in på din outlook på rätt dag!     ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 618 748 431# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-05-05 14:30 - 16:00 Aktivt aktörskap och socialt samspel bas 5 Mötet hålls på teams!   Ps godkänn invitationen (behöver inte skicka bekräftning till mig) så kommer bokningen in på din outlook på rätt dag!   ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 854 598 661# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-05-12 08:30 - 10:00 Aktivt aktörskap och socialt samspel bas 4 Tillämpning   Mötet hålls på teams!   Ps godkänn invitationen (behöver inte skicka bekräftning till mig) så kommer bokningen in på din outlook på rätt dag!     ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 503 359 292# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-05-12 10:15 - 11:45 Aktivt aktörskap och socialt samspel bas 5 Hej, här kommer länk till Teams! Tillämpning Mötet hålls på teams!   Ps godkänn invitationen (behöver inte skicka bekräftning till mig) så kommer bokningen in på din outlook på rätt dag!   ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 764 911 615# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-05-12 13:00 - 15:00 D4106 Aktivt aktörskap och socialt samspel Workshop. Närmare instruktioner om upplägg och förhandsuppgift hittas på itslearning! /ES Kolla förhandsuppgift inför workshop, finns på itslearning! Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417 Meeting ID: 763 611 7417 One tap mobile +358942451488,,7636117417# Finland +358341092129,,7636117417# Finland Dial by your location +358 9 4245 1488 Finland +358 3 4109 2129 Finland Meeting ID: 763 611 7417 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbp1n79C9q Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Söderström Eivor
2020-05-14 08:30 - 10:00 E381 Aktivt aktörskap och socialt samspel. Bas1 Sigfrids Ingmar
2020-05-14 12:45 - 14:15 E381 Aktivt aktörskap och socialt samspel. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2020-05-14 14:15 - 15:45 E381 Aktivt aktörskap och socialt samspel. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2020-05-15 09:00 - 12:00 E383 Aktivt aktörskap och socialt samspel Examination Sigfrids Ingmar
2020-05-15 17:00 - 18:00 Aktivt aktörskap och socialt samspel Tematräff Sigfrids Ingmar
2020-05-15 18:15 - 19:00 Aktivt aktörskap och socialt samspel Workshop kring begreppet delaktighet Söderström Eivor
2020-05-16 12:30 - 15:30 Aktivt aktörskap och socialt samspel Examination Sigfrids Ingmar

Kurs och studieplanssökning