Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten

- känner till lokala och globala utmaningar
för välfärd och hållbar utveckling samt hur de
påverkar social- och hälsovården
- kan analysera nationella och globala
processer som förorsakar ojämlikhet och
förfördelning samt kan motverka marginalisering
- studenten är medveten om det servicesystem
vars
mål är att skapa social trygghet och förebygga
utslagning
- studenten kan ta ställning för de mest
sårbara individerna och grupperna i samhället

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten:
- känna till den nordiska välfärdsmodellen
- diskutera det socialpolitiska systemet och
hur socialförsäkringssystemet bidrar till
social trygghet
- diskutera hur samhälleliga beslut och
förändringar i samhället påverkar människors
livsvillkor och välfärd
-identifiera och förklara processer som leder
till inklusion och/eller exklusion i samhället

Innehåll

Centrala begrepp:
Välfärd
Välbefinnande
Medborgarskap
Livsvillkor
Välfärdsstat
Socialpolitik
Sociala risker
Sociala problem
Marginaliserings-och exkluderingsprocesser
Sociala servicesystem
Aktivering
Mobilisering
Empowerment

Förkunskaper

Introduktion till högskolestudier
Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält
Kommunikation och lärande för delaktighet och
aktivitet
Människans utveckling ur ett
livscykelperspektiv

Litteratur

Bomberg, S & Petterson, J. 2006.
Socialpolitik och socialt arbete.
I boken Meeuwisse, A & al. Socialt arbete.
En grundbok. (Kap 5).
Stockholm. Natur och kultur.

Madsen, B. 2016.
Socialpedagogik. Integration och inklusion i
det moderna samhället.
Malmö. Studentlitteratur. (Kap 1-3)

Meeuwisse, A. & Swärd, H. (red). 2013.
Perspektiv på sociala problem (Kap 1 och 3).
Stockholm: Natur och kultur.

Nygård, M. (2013).
Socialpolitik i Norden; En introduktion.
Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 16 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 99 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Deltar aktivt i basgruppsarbetet och
tematräffen (godkänt/underkänt)
Hemexamination

Lärare

 • Kiukas Carina
 • Paakkonen Heikki
 • Piippo Jukka
 • Rancken Ulrika
 • Sigfrids Ingmar
 • Söderström Eivor

Examinator

Kiukas Carina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (55 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-07-31

Kursens tidtabell

7.1- 8.2.2020
Omtent tillfälle 1 - 13-14.3.2020
Omtent tillfälle 2 - 17-18.4.2020

Omtentamensdatum

 • 2020-03-20
 • 2020-04-24

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • 2019-02-08 - Tentamina
 • 2018-02-05 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-07 12:30 - 14:00 B320 Sociala förhållanden och livsvillkor Kiukas Carina
2020-01-07 14:15 - 15:45 E381 Sociala förhållanden och livsvillkor. Basgrupp 1 Sigfrids Ingmar
2020-01-10 08:30 - 10:00 E381 Sociala förhållanden och livsvillkor. Basgrupp 2 Sigfrids Ingmar
2020-01-10 10:15 - 11:45 D4103 Sociala förhållanden och livsvillkor, basgr 4 Paakkonen Heikki
2020-01-10 10:15 - 11:45 E381 Sociala förhållanden och livsvillkor. Basgrupp 3 Sigfrids Ingmar
2020-01-10 12:30 - 14:00 D4103 Sociala förhållanden och livsvillkor, basgr 5 Paakkonen Heikki
2020-01-11 09:30 - 15:30 B522 Sociala förhållanden och livsvillkor Kiukas Carina
2020-01-14 08:30 - 10:00 E381 Sociala förhållanden och livsvillkor. Basgrupp 1 Sigfrids Ingmar
2020-01-14 13:15 - 14:45 B320 Sociala förhållanden och livsvillkor, föreläsning Piippo Jukka
2020-01-15 18:00 - 19:00 Sociala förhållanden och livsvillkor, basgr 6 Kiukas Carina
2020-01-15 19:00 - 20:00 Sociala förhållanden och livsvillkor, basgr 7 Kiukas Carina
2020-01-16 08:30 - 10:00 E381 Sociala förhållanden och livsvillkor. Basgrupp 3 Sigfrids Ingmar
2020-01-16 10:15 - 11:45 E381 Sociala förhållanden och livsvillkor. Basgrupp 2 Sigfrids Ingmar
2020-01-17 08:30 - 10:00 D4103 Sociala förhållanden och livsvillkor, basgr 4 Paakkonen Heikki
2020-01-17 10:15 - 11:45 D4103 Sociala förhållanden och livsvillkor, basgr 5 Paakkonen Heikki
2020-01-21 18:00 - 19:00 Sociala förhållanden och livsvillkor, basgr 7 Kiukas Carina
2020-01-21 19:00 - 20:00 Sociala förhållanden och livsvillkor, basgr 6 Kiukas Carina
2020-01-22 14:45 - 16:15 E381 Sociala förhållanden och livsvillkor. Basgrupp 1 Sigfrids Ingmar
2020-01-23 08:30 - 10:00 E381 Sociala förhållanden och livsvillkor. Basgrupp 2 Sigfrids Ingmar
2020-01-23 08:30 - 10:00 D4103 Sociala förhållanden och livsvillkor, basgr 5 Paakkonen Heikki
2020-01-23 08:30 - 10:00 D4104 Sociala förhållanden och livsvillkor, basgr 4 Paakkonen Heikki
2020-01-23 10:15 - 11:45 D173 Sociala förhållanden och livsvillkor, föreläsning Söderström Eivor
2020-01-23 14:15 - 15:45 E381 Sociala förhållanden och livsvillkor. Basgrupp 3 Sigfrids Ingmar
2020-01-27 08:30 - 10:00 D4103 Sociala förhållanden och livsvillkor, basgr 5 Paakkonen Heikki
2020-01-27 10:15 - 11:45 D173 Sociala förhållanden och livsvillkor, föreläsning Söderström Eivor
2020-01-27 12:30 - 14:00 D4106 Sociala förhållanden och livsvillkor, föreläsning Sigfrids Ingmar
2020-01-27 14:15 - 15:45 D4103 Sociala förhållanden och livsvillkor, basgr 4 Paakkonen Heikki
2020-01-27 14:15 - 15:45 E381 Sociala förhållanden och livsvillkor. Basgrupp 1 Sigfrids Ingmar
2020-01-29 18:00 - 19:00 Sociala förhållanden och livsvillkor, basgr 6 Kiukas Carina
2020-01-29 19:00 - 20:00 Sociala förhållanden och livsvillkor, basgr 7 Kiukas Carina
2020-01-30 08:30 - 10:00 E381 Sociala förhållanden och livsvillkor. Basgrupp 3 Sigfrids Ingmar
2020-01-30 10:15 - 11:45 E381 Sociala förhållanden och livsvillkor. Basgrupp 2 Sigfrids Ingmar
2020-01-31 13:00 - 15:00 D173 Sociala förhållanden och livsvillkor, tematräff Kiukas Carina
Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor
2020-01-31 17:30 - 20:30 B320 Sociala förhållanden och livsvillkor Kiukas Carina
Söderström Eivor
2020-02-06 08:30 - 10:00 E381 Sociala förhållanden och livsvillkor. Basgrupp 1 Sigfrids Ingmar
2020-02-06 09:00 - 10:15 D4103 Sociala förhållanden och livsvillkor, basgr 5 Paakkonen Heikki
2020-02-06 10:15 - 11:45 D4103 Sociala förhållanden och livsvillkor, basgr 4 Paakkonen Heikki
2020-02-06 10:15 - 11:45 E381 Sociala förhållanden och livsvillkor. Basgrupp 2 Sigfrids Ingmar
2020-02-06 14:15 - 15:45 B517 Sociala förhållanden och livsvillkor. Basgrupp 3 Sigfrids Ingmar
2020-02-07 00:00 - 23:45 Sociala förhållanden och livsvillkor, hemexamination
2020-02-08 00:00 - 23:45 Sociala förhållanden och livsvillkor, hemexamination

Kurs och studieplanssökning