Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

0 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förbereda studenten
för kursen linjär algebra

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att behandla:
linjära ekvationer
ekvationssystem
andra gradens ekvation
rött, potenser, logaritmer
trigonometriska funktioner

Innehåll

 • Linjära ekvationer
 • Binom, polynom
 • Trigonometriska funktioner
 • Ekvationssystem
 • Potens- och exponentialfunktioner
 • Logaritmer

Förkunskaper

högstadiets matematik

Kursen ersätter följande kurser

inga

Litteratur

Material delas ut på kursen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 72 timmar
 • hemläxor - 63 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

90% av alla hemläxor utförd korrekta och enligt
tidsschema

Lärare

 • Herrman Rene
 • Biström Dennis
 • Karlsson Jonny
 • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning (76 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 13:15 - 16:00 D4109 Mathematics 0 Herrman Rene
2019-09-03 13:15 - 16:00 D398 Matematik 0 Herrman Rene
2019-09-05 09:15 - 12:00 D398 Matematik 0 Herrman Rene
2019-09-05 09:15 - 12:00 D4109 Mathematics 0 Herrman Rene
2019-09-10 13:15 - 16:00 D398 Matematik 0 Herrman Rene
2019-09-10 13:15 - 16:00 D4109 Mathematics 0 Herrman Rene
2019-09-12 09:15 - 12:00 D398 Matematik 0 Herrman Rene
2019-09-12 09:15 - 12:00 D4109 Mathematics 0 Herrman Rene
2019-09-17 13:15 - 16:00 D4109 Mathematics 0 Herrman Rene
2019-09-17 13:15 - 16:00 D398 Matematik 0 Herrman Rene
2019-09-19 09:15 - 12:00 D398 Matematik 0 Herrman Rene
2019-09-19 09:15 - 12:00 D4109 Mathematics 0 Herrman Rene
2019-09-24 13:15 - 16:00 D4109 Mathematics 0 Herrman Rene
2019-09-24 13:15 - 16:00 D398 Matematik 0 Herrman Rene
2019-09-26 09:15 - 12:00 D4107-08 Matematik 0 Herrman Rene
2019-09-26 09:15 - 12:00 D4109 Mathematics 0 Herrman Rene
2019-10-01 13:15 - 16:00 D4109 Mathematics 0 Herrman Rene
2019-10-01 13:15 - 16:00 D398 Matematik 0 Herrman Rene
2019-10-03 09:15 - 12:00 D173 Matematik 0 Herrman Rene
2019-10-03 09:15 - 12:00 D4109 Mathematics 0 Herrman Rene
2019-10-08 13:15 - 16:00 D398 Matematik 0 Herrman Rene
2019-10-08 13:15 - 16:00 D4109 Mathematics 0 Herrman Rene
2019-10-10 09:15 - 12:00 D4109 Mathematics 0 Herrman Rene
2019-10-10 10:15 - 12:00 D398 Matematik 0 Herrman Rene
2019-10-15 13:15 - 16:00 D4109 Matematik 0 Herrman Rene
2019-10-17 09:15 - 12:00 D4109 Mathematics 0 Herrman Rene
2019-10-22 13:15 - 16:00 D4109 Mathematics 0 Herrman Rene
2019-10-22 13:15 - 16:00 D398 Matematik 0 Herrman Rene
2019-10-24 09:15 - 12:00 D398 Matematik 0 Herrman Rene
2019-10-24 09:15 - 12:00 D4109 Mathematics 0 Herrman Rene

Kurs och studieplanssökning