Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Polymerprodukttillverkning 2005 - 2006 - Konstruktionsteknik

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Läranderesultat

Studerande skall förstå statikens och dynamikens principer och ha en grundfärdighet att lösa olika statiska och dynamiska problem.

Innehåll

- sammansättning av krafter i planet på analytisk och grafisk väg - sammansättning av krafter i rymden - lösning av jämviktsproblem - lösning av fackverk med olika metoder - lösning av problem med beaktande av friktionen - bestämning av olika kroppars tyngdpunkter - kinematik - kinetik - rotationsrörelse - tröghetsmoment - energiberäkningar

Förkunskaper

Fysik 1 och elementär matematik

Litteratur

Föreläsningsanteckningar, kurskompendie

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 64 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 35 timmar
  • Självstudier - 65 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 164 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 65 timmar
  • Varav schemalagda studier: 99 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina
  • Rapporter och produktioner

Examinator

Lundell Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • 2007-03-30 - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning