Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/303000/2019-2020/625">Film och media 2019 - Gemensamma ämnesstudier för mediekultur</a>

Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten lär sig
principerna för arbete med videoreportage och
nyhetsinslag i en multimedial, journalistisk
miljö.
Centrala kompetensmål är att hantera en
intervjusituation samt att studenten känner till
principerna för redaktionell verksamhet samt hur
de redaktionella valen inverkar på konstruktionen
av publik och verklighetsuppfattning.
Efter avklarad kurs har studenten visat sin
färdighet att i produktionsteam producera
nyhetsinslag och reportage, samt visat sin förmåga att reflektera över reportage som gestaltningsform
och produktionsprocess.

Lärandets komponenter kan grupperas på följande
sätt:

Genrekunskap, d.v.s. insikter i vad som är
betecknande för film- och videoreportage t.ex.
till skillnad från kortare (nyhets)inslag eller
dokumentärfilmer.

Kontextförståelse, d.v.s. insikter i hur
reportagets ämne, gestaltning och publicering är
beroende av den omgivande mediekontexten.

Processkunnande, d.v.s. insikter i hur ett
reportage produceras inom ramen för genre och
kontext på ett sätt som är praktiskt genomförbart
och funktionellt.

Inriktningsspecifikt kunnande, d.v.s. specifik
kunskap som berör den enskilda studentens
inriktning.

Läranderesultat

Efter slutförd kurs har studenten visat prov på
förmåga att producera meningsfullt visuellt
berättande i en given utgivningskontext och
förutbestämd publikkontext inom givna
produktionsmässiga ramar.

Innehåll

Kursens upplägg går från enklare övningar till produktion av korta audiovisuella inslag, planering och produktion av reportage sker delvis parallellt med detta.

Närmare beskrivning av upplägget ges senast vid kursstart.

Förkunskaper

För att deltagande i kursen måste studenten fylla
följande behörighetskrav:

 1. Studenten har avlagt kursen MK-2-112 (0) -
  Introduktion till berättande (10 sp) eller har
  framvisat dokumentation på annan motsvarande
  utbildning som visat att studenten är förmögen
  att utnyttja bild och ljud i det filmiska
  berättandet, förstå tanken med bildberättandet
  och skillnaden med ett bildberättande som har ett
  påstående och perspektiv eller är observerande,
  inse teamarbetets betydelse och kunna samarbeta
  mot ett gemensamt mål samt att studenten har
  grundläggande kunskaper om dramaturgi och dess
  teorier kring film.

 2. Studenten har fått godkänt i samtliga övningar
  inom kursen MK-2-113 (0) - Introduktion till
  medieproduktion (10 sp) eller har framvisat
  dokumentation på annan motsvarande utbildning som
  visat att studenten är förmögen att jobba i
  arbetsteam, producera enklare
  singelkameraproduktioner samt använda den
  vanligaste audiovisuella produktionsutrustningen.

Mer information

Angående närvaro i kursen:

 • Obligatorisk närvaro (80%, frånvaro med anmälan på förhand)
 • Observera att närvaro är en förutsättning för fungerande gruppdynamik i kursen.
 • Frånvaro kan påverka möjligheterna till egna val för kursverksamheten och kan föranleda kompenserande uppgifter.
 • Feedbacktillfällen och presentationer kräver närvaro för rättvis ventilering av arbetsprestationerna.

Litteratur

Meddelas senast vid kursstart.
All kurslitteratur finns tillgänglig i
elektronisk form eller på Arcadas bibliotek.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 45 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Meddelas senast vid kursstart.

Lärare

 • Engebretsen Nanna
 • Grabber Klaus
 • Nordström Fred

Examinator

Engebretsen Nanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 13:15 - 16:00 A309 Reportage och inslag Kick-off Engebretsen Nanna
2020-01-10 09:15 - 14:00 A309 Reportage och inslag Journalistiska ramar ÖU + feedback Engebretsen Nanna
2020-01-15 09:15 - 16:00 A211 Reportage och inslag Teknisk genomgång i Multihallen + övninguppgift (ÖU) Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
Hallgren Niclas
2020-01-16 12:15 - 18:00 A211 Reportage och inslag ÖU feedback Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
2020-01-17 09:15 - 14:00 A309 Reportage och inslag Engebretsen Nanna
2020-01-22 10:15 - 13:00 B327 Reportage och inslag ÖU + feedback Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
2020-01-22 13:15 - 16:30 A211 Reportage och inslag Feedback övningsuppgift STAND UP (kl.14-16) Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
2020-01-23 09:15 - 12:00 B328 Reportage och inslag Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
2020-01-24 10:15 - 16:00 A309 Reportage och inslag ÖU + feedback Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
2020-01-27 09:15 - 13:00 A309 Reportage och inslag Workshop: pitchförberedelser Engebretsen Nanna
2020-01-28 09:00 - 16:00 Reportage och inslag Research för reportaget Engebretsen Nanna
2020-01-29 09:00 - 16:00 Reportage och inslag Research för reportaget Engebretsen Nanna
2020-01-30 09:00 - 16:00 Reportage och inslag Research för reportaget Engebretsen Nanna
2020-01-31 10:00 - 16:00 A309 Reportage och inslag PITCH Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
2020-02-03 09:00 - 16:00 Reportage och inslag Research/Produktion för reportaget (3-4 inspelningsdagar per grupp) Engebretsen Nanna
2020-02-04 09:00 - 16:00 Reportage och inslag Research/Produktion för reportaget (3-4 inspelningsdagar per grupp) Engebretsen Nanna
2020-02-05 09:00 - 16:00 Reportage och inslag Research/Produktion för reportaget (3-4 inspelningsdagar per grupp) Engebretsen Nanna
2020-02-06 09:00 - 16:00 Reportage och inslag Research/Produktion för reportaget (3-4 inspelningsdagar per grupp) Engebretsen Nanna
2020-02-07 09:15 - 12:00 A309 Reportage och inslag CHECK POINT: produktionens status, problem och frågor Engebretsen Nanna
2020-02-07 12:00 - 16:00 Reportage och inslag Inspelning av reportage forts. Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
2020-02-10 09:00 - 16:00 Reportage och inslag Produktion av reportaget (3-4 inspelningsdagar per grupp) Engebretsen Nanna
2020-02-11 09:00 - 16:00 Reportage och inslag Produktion av reportaget (3-4 inspelningsdagar per grupp) Engebretsen Nanna
2020-02-11 09:15 - 12:00 A217 Reportage och inslag
2020-02-12 09:00 - 16:00 Reportage och inslag Produktion av reportaget (3-4 inspelningsdagar per grupp) Engebretsen Nanna
2020-02-13 09:00 - 16:00 Reportage och inslag Produktion av reportaget (3-4 inspelningsdagar per grupp) Engebretsen Nanna
2020-02-14 09:00 - 16:00 Reportage och inslag Produktion av reportaget (3-4 inspelningsdagar per grupp) Engebretsen Nanna
2020-02-17 09:15 - 10:00 Reportage och inslag Produktion av reportaget (4 dagar klipp per grupp) Engebretsen Nanna
2020-02-17 10:15 - 16:00 Reportage och inslag Produktion av reportaget (4 dagar klipp per grupp) Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
2020-02-18 09:15 - 10:00 Reportage och inslag Produktion/klipp av reportaget Engebretsen Nanna
2020-02-18 10:15 - 16:00 Reportage och inslag Produktion av reportaget (4 dagar klipp per grupp) Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
2020-02-19 09:15 - 10:00 Reportage och inslag Produktion av reportaget (4 dagar klipp per grupp) Engebretsen Nanna
2020-02-19 10:15 - 16:00 Reportage och inslag Produktion av reportaget (4 dagar klipp per grupp) Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
2020-02-20 09:15 - 10:00 Reportage och inslag Produktion av reportaget (4 dagar klipp per grupp) Engebretsen Nanna
2020-02-20 10:15 - 16:00 Reportage och inslag Produktion av reportaget (4 dagar klipp per grupp) Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
2020-02-21 09:15 - 10:00 Reportage och inslag Produktion av reportaget (4 dagar klipp per grupp) Engebretsen Nanna
2020-02-21 10:15 - 16:00 Reportage och inslag Produktion av reportaget (4 dagar klipp per grupp) Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
2020-02-24 09:15 - 16:00 Reportage och inslag Produktion av reportaget (4 dagar klipp per grupp) Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
2020-02-25 09:15 - 16:00 Reportage och inslag Produktion av reportaget (4 dagar klipp per grupp) Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
2020-02-26 09:15 - 16:00 Reportage och inslag Produktion av reportaget (4 dagar klipp per grupp) Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
2020-02-27 09:15 - 16:00 Reportage och inslag Produktion av reportaget (4 dagar klipp per grupp) Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
2020-02-28 10:00 - 16:00 A309 Reportage och inslag SCREENING av reportaget 10.00-16.00 Engebretsen Nanna
Grabber Klaus

Kurs och studieplanssökning