Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursdeltagarna lär sig grundläggande faktorer kring digitala arbetsflöden och därtillhörande vanliga filformat. De lär sig också grunder i färkorrigering och användning av digitala effekter.
För studenterna inom mediekultur skall kursen ge stöd för kommande audiovisuella produktioner.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå val av arbetsflöde och självständigt kunna göra färgkorrigering samt grundläggande effekter.

Förkunskaper

Introduktion till medieproduktion (MK-2-113) eller motsvarande kunskaper.

Mer information

Angående närvaro i kursen:

 • Obligatorisk närvaro (80%, frånvaro med anmälan på förhand)
 • Observera att närvaro är en förutsättning för fungerande gruppdynamik i kursen.
 • Frånvaro kan påverka möjligheterna till egna val för kursverksamheten och kan föranleda kompenserande uppgifter.

Litteratur

Under föreläsningar utdelat material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten närvarar vid föreläsningar (80%) och gör givna uppgifter.
Deltagande och aktivitet under föreläsningar och workshop kan påverka vitsordet.

Lärare

 • Grabber Klaus
 • Nordström Robert

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning (3 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

På grund av det pågående Covid-19 utbrottet som lett till att vår högskola stängts utförs kursen nu på följande sätt:
Kursen senareläggs och startar tidigast i period 1 nästa läsår.

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

 • 2019-03-03 - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning