Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Innehåll

Kursen kommer att: -bearbeta xml och se på bakomliggande principer för RSS-flöden -undersöka hur APIn fungerar -bygga en fungerande widget Efter detta kommer studerande att jobba i små grupper för att ta fram idéer, designa och bygga en egen fungerande widget under flera workshop sessioner.

Förkunskaper

Studerande bör ha grundkunskaper i html och css samt förståelse för xml. Studerande bör också ha grundkunskaper i/förståelse för php eller actionscript. Studerande som tar denna kurs som obligatorisk har redan avslutat kurser med motsvarande innehåll och rekommenderas att repetera dessa kunskaper innan kursen börjar.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Kontakta kursansvarig för mer information

Litteratur

TBA

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 25 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 60 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 48 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Kelly Owen

Examinator

Kelly Owen

Kursens hemsida

www.airset.com

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Se - see ASTA/ARBS

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning