Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

It 2001 - 2004 - System- och applikationsprogram

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att ge studerande färdighet att förverkliga och använda en enkel relationsdatabas. Detta innebär samtidigt att studenten måste ha en grundläggande insikt i teorin bakom relationsdatabaser, och att han/hon behärskar grunderna i SQL tillsammans med något databashanteringsprogram. Studenten skall kunna använda en verklig databasutvecklingsmiljö i PC-labbet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha: - grundläggande insikter i relationsdatabaser (begrepp och teori) - förmåga att skriva korrekt och körbar SQL-kod (dvs. behärska ett databashanteringsspråk) - förmåga att utforma och förverkliga enkla relationsdatabaser i riktig klient-server-miljö

Innehåll

Databasteori: - definitioner, grundbegrepp och terminologi - relationsdatabas-modellen - databashanteringssystem och frågespråk - dataintegritet Databashantering i en klient-server miljö med SQL: - sökningar i databasen och övrig "datamanipulering" (DML) - skapa tabeller och övriga databasobjekt (DDL)

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

2003 DATABASER

Mer information

Förutom ett eget databasprojekt examineras kursen mha. tre obligatoirska övningsuppgifter. Deadline vecka 13.

Litteratur

Föreläsningsmaterial McCarty-Risch: Databasteknik (grundläggande del)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 15 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 12 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 15 timmar
  • Självstudier - 15 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 30 timmar
  • Varav schemalagda studier: 50 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Examinator

Karlsson Hanne

Kursens hemsida

https://people.arcada.fi/~hanne/intern/databaser/pa/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2007-04-10 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning