Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

4 sp

Läranderesultat

See Mathematics 1

Innehåll

- Derivatives and Integrals with Applications
- Techniques of Integration
- Conic Sections, Parametrized Curves, Polar Co-ordinates
- Multivariable Functions
- Limits and Continuity
- Partial Derivatives and Applications
- Differentiability, Linearization, Differentials
- Extreme Values and Constrained Maxima and Minima
- Directional Derivatives, Gradients, Tangent Planes
- Double Integrals

Förkunskaper

Mathematics 1, Mathematics 2

Litteratur

Course textbook
Thomas, George B., Jr., Finney, Ross L., Calculus and
Analytic Geometry, 9th edition, Addison Wesley

Reference literature
Calculus a Complete Course, ADAMS

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Inlämningsuppgifter

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Durbo Badal Karis

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning