Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Studerande fördjupar sin kunskap och förståelse för de möjligheter och utmaninga som teknologin för med sig inom idrott.

Studerande förstår vikten av olika komponenters betydelse (näring, mental och fysisk träning, coaching, återhämtning, mm.) inom idrott och fysisk aktivitet.

Studerande förstår vikten av de etiska aspekterna samt kan agera enligt de principer.

Läranderesultat

Studerande kan identifiera existerande teknologiska innovationer, samt som en medlem i ett multiprofessionellt team, planera, implementera och evaluera innovationer.

Studerande lär sig att arbeta innovativt i ett multiprofessionellt team på ett evidensbaserat arbetssätt.

Innehåll

Uppbyggnaden av i kursen inom teknologi, etik och pågående utveckling.

Mer information

Intro vecka 35 kl 10-11.30, efter det föreläsningar går varje fredag veckor 36-43, kl 8.30-11.30.

Litteratur

Studerande är ansvariga att hitta pålitliga källor och evidensbaserat material inom det valda området.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 8 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 134 timmar
 • Självstudier - 80 timmar
 • Seminarier - 4 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Portfolio (29.10)

Examinationskrav

Inlärnings dagbok
Seminarium
Rapport
Demo
Artikel referat

Lärare

 • Pullinen Katri
 • Ring Joachim
 • Vienola Riitta

Examinator

Ring Joachim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2013-10-11 - Demonstrationer och presentationer
 • 2013-10-14 - Rapporter och produktioner
 • 2013-10-29 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning