Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande tillämpar och fördjupar sitt teoretiska, praktiska och etiska kunnande inom antingen idrott eller hälsopromotion verksamhetsområden.

Läranderesultat

Studerande sammanställer själv sina inlärningsmål. Studerande skall kunna använda sitt teoretiska, praktiska och etiska kunnande självständigt i arbetslivet.

Förkunskaper

Praktik 1,2 och 3.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 2 timmar
  • Självstudier - 10 timmar
  • Praktik - 121 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Taskinen Topi

Examinator

Taskinen Topi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning