Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten kan planera, genomföra och utvärdera ett idrotts- och/eller motionsevenemang. Studenten känner till vilka funktioner är viktiga och hur man skapar och upprätthåller kontakterna till olika medarbetare. Studenten kan skapa samarbete med idrottens olika aktörer samt den idrottsadministrativa branschen, median och den kommersiella idrottsbranschen. Studenten kan fungera i arbetslivet som administratör i idrottsbraschens företag och organisationer och tillämpa olika teorier i sitt arbete. Studenten känner till idrottsrörelsens struktur i samhället samt idrotts- och motionsbranschens företagskultur. Studenten skall även kunna fungera som eget företagare inom branschen och kunna samarbeta mångprofessionellt med närliggande branscher.
Arbetsformer:
- gruppträffar inom olika ansvarsområden
- föreläsningar
- skriftliga rapporter
- praktikperiod med evenemanget enligt planen

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att sköta konkreta arbetsuppgifter och har kunskaper som behövs i planeringen och praktiska genomförandet av ett evenemang för att det skall lyckas. Studenten kan delta som arrangör i ett befintligt evenemang eller ordna ett evenemang helt på egen hand beroende på tillgången till lämpliga evenemang. I arbetet kan ingå möten och träffar med olika eventuella medarrangörer och samarbetspartners/sponsorer, marknadsföring och utvärdering av evenemanget. Studenterna lär sig att förstå sponsoreringsprocessen och kan använda olika kanaler i marknadsföringen. Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att planera, genomföra och utvärdera olika typer av idrotts- eller motionsevenemang som en process i en förening, ett förbund eller ett företag.

Innehåll

Begrepp som behandlas på kursen: förbund/föreningar/kommunen/ media, proffs-, amatör-, spontan- och motionsidrott, lag- och indivuduell idrott, utrustningstillverkare, tjänsteproducenter, idrottsfaciliteter, varumärken, ägare, fans, agenter och managers, publik, idrott som nöje/produkt/medicin, försäljning, marknadsföring, promotion, image, produktutveckling, konsument, ideéllt arbete, allmännytig verksamhet/företagsverksamhet, ansökning av olika stödformer samt entrepeneurskap. Säkerhet, turism, ansvarsfrågor. Sports management teorier.
Deltagande på motionsevenemang som funktionär/observatör/ansvarig för en förutbestämd uppgift eller som en forskare i samband med examensarbetsprocessen.

Förkunskaper

Inga.

Mer information

Med anledning av det undantagastillstånd som uppstått pga Corona virus spridning är högskolan stängd och ingen närundervisning ges. Följande förändringar har därmed skett i denna kurs: Helsinki10 evenmang återkallas, annars kursen genomförs enligt plan med Zoom lektioner.

Arbetsformer:
- gruppträffar inom olika ansvarsområden
- föreläsningar
- skriftliga rapporter
- praktikperiod med evenemanget enligt planen

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 33 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Taskinen Topi

Examinator

Taskinen Topi

Antal kursplatser

Ingen begränsning (6 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-13 09:30 - 10:30 B516 Sports Management Kursens info etc., närvaro obligatoriskt! Taskinen Topi
2020-01-15 10:00 - 12:00 B516 Sports Management Taskinen Topi
2020-01-17 09:00 - 13:00 B516 Sports Management Taskinen Topi
2020-01-22 09:00 - 13:00 B516 Sports Management Taskinen Topi
2020-01-27 09:00 - 12:00 B516 Sports Management Taskinen Topi
2020-01-31 09:00 - 13:00 B516 Sports Management Taskinen Topi
2020-02-06 12:30 - 14:00 B516 Sports Management Helsinki10 / Runners High Taskinen Topi
2020-02-25 12:30 - 14:00 B516 Sports Management Helsinki10 / Runners High Taskinen Topi
2020-03-30 11:00 - 12:00 B516 Sports Management Helsinki10 / Runners High Taskinen Topi
2020-05-06 10:00 - 11:00 B516 Sports Management Helsinki10/Runners High Taskinen Topi

Kurs och studieplanssökning