Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsettningen med kursen är att studeranden:
- förstå kommunikationens betydelse i coachingprocessen
- förstå de dolda budskap som klienten/gruppen signalerar
- kan använda sig av metoder för motiverande samtal i en coachingsprocess

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen av:
- coachingtekniker till olika målgrupper
- coachingtekniker i olika situationer
- samtalsteknik i coachningssituationen
- kroppsspråket och dolda budskap
- hälsoprofilbedömning som redskap för coachingsamtal

Innehåll

Innehåll:
- coachingtekniker
- idrottcoaching, healthcoaching, businesscoaching, personalcoaching, lifecoaching etc.
- coaching samtal

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Hoigaard & Jorgensen : Coaching samtal inom idrotten. Sisu idrottsböcker 2002.

Gjerde, S.: Coaching, vad-varför-hur

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 23 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

 • Taskinen Topi
 • Törnblom Cia

Examinator

Taskinen Topi

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-30 13:00 - 15:00 B516 Coachingtekniker Info och lektion. Närvaro obligatoriskt! Taskinen Topi
2019-09-02 12:30 - 14:00 B516 Coachingtekniker Taskinen Topi
2019-09-04 13:00 - 15:00 B516 Coachingtekniker Taskinen Topi
2019-09-09 13:00 - 15:00 B516 Coachingtekniker Taskinen Topi
2019-09-11 13:00 - 15:00 B516 Coachingtekniker Taskinen Topi
2019-09-17 09:30 - 11:00 B516 Coachingtekniker Motiverande samtal, närvaro obligatoriskt! Törnblom Cia
2019-09-17 13:45 - 15:00 B516 Coachingtekniker Taskinen Topi
2019-09-24 12:30 - 14:30 B516 Coachingtekniker Tentamen. Taskinen Topi

Kurs och studieplanssökning