Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet är att studerande får en inblick i arbetssamfundets arbetsområde, får insikter i de arbetsuppgifter som är typiska och specifika för arbetssamfundet, kan utveckla och fördjupa sina kunskaper om arbetssamfundets betydelse i samhället, med hjälp av handledning kan utföra olika uppdrag och kan delta i eventuella aktuella projekt och arbetsuppgifter.

Läranderesultat

Läranderesultat är att studenten:

* Förstå hur olika arbetsuppgifter/-roller är anknutit till arbetssamfunds verksamheten (missio, visio, strategi, mål).

* Förstå hur verksamheten är organiserad i arbetssamfund på management perspektiv.

* Förstå hurdan är organisations- och ledarskapskulturen är i arbetssamfundet.

* Fördjupar sina teoretiska kunskaper inom management via litteratur och reflektera kunskaper arbetssamfunds verksamhet.

Innehåll

Studerande i mån av möjlighet uppfattas som en anställd arbetstagare i arbetssamfundet. Målet är att studeranden kan tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiken.

Studerande skall kunna lära sig saker kopplade till uppgörandet och genomförandet av verksamhetsplaner och budget, planering och organisering av verksamhet samt kunna delta i möten och sammanträden.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 2 timmar
  • Seminarier - 2 timmar
  • Praktikrapport enligt anvisningar i Itslearning - 0 timmar
  • Praktik - 120 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 124 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 124 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Lärare

Taskinen Topi

Examinator

Taskinen Topi

Antal kursplatser

Ingen begränsning (10 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-09-04 till 2020-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 12:30 - 15:30 B518 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2019-10-24 09:00 - 12:00 B320 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2019-12-16 12:00 - 15:00 B320 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2020-03-20 09:00 - 12:00 B320 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2020-04-14 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-15 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-16 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-17 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-20 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-21 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-22 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-23 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-24 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-27 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-28 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-29 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-30 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-05-04 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-05-05 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-05-26 09:00 - 12:00 D4106 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko

Kurs och studieplanssökning