Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten genomför en mindre
undersökning på ett strukturellt och
metodiskt sätt. Studenten gör materialinsamling,
bearbetar material samt fördjupar sin kunskap i att
skriva sakprosa med tydlighet, språkriktighet och
stilistisk klarhet. Studenten fördjupar sina
kunskaper i att kritiskt granska och opponera ett
examensarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att:
- samla in grundmaterial till ett examensarbete på
ett strukturerat sätt
- välja ändamålsenlig metod för att bearbeta och
analysera sitt material
- diskutera och kritiskt granska sitt arbete samt
göra jämförelser till tidigare kunskap inom området
- presentera sitt resultat vid ett seminarium på ett
objektivt sätt
- fungera som opponent till en annan student vid ett
seminarietillfälle.

Innehåll

- Grupphandledning
- Datainsamling
- Materialanalys
- Rapportering
- Opponens

Förkunskaper

Vetenskapsteori och metodik, Examensarbete idéfas,
Examensarbete planfas

Litteratur

Relevant kurslitteratur, forskning och annan litteratur
från eget professionsområde

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Självstudier - 107 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger
följande examinationer:
- Presenterar ett färdigt examensarbete vid ett
seminarietillfälle
- Opponerar ett annat examensarbete samt skriver en
opponenberätelse
- Skriver ett godkänt mognadsprov

Lärare

 • Ruutu Katri
 • Taskinen Topi
 • Vaappo Marko
 • Vienola Riitta
 • Kiukas Carina

Examinator

Taskinen Topi

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning