Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen målsättning är att studerande efter
avklarad kurs har kunskap i hälsopsykologins och
positiva psykologins olika verkningsområden och
kan tillämpa teorier och vetenskapligt material
i beteendeförändringsprocesser.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Definiera hälsopsykologi som kunskapsfält och
redogöra för centrala hälsopsykologiska teorier
- Visa förståelse för olika hälsopsykologiska och
hälsofrämjande teorier och deras användbarhet
- Redogöra för positiv psykologi, samt dess
relation till hälsopsykologin.
-Beskriva begrepp som kroppskännedom, medkänsla
och själv-medkänsla
- Redogöra för och förklara olika hälsobeteenden
och riskbeteenden som stress, fysisk
aktivitet/inaktivitet, ätbeteende,
- Förmedla hälsopsykologisk positiv psykologisk
vetenskap muntligt och skriftligt
? Tillämpa och utvärdera relevanta metoder
för beteendeförändring

Innehåll

Kursen behandlar olika aspekter av hälsopsykologi
av relevans för folkhälsa. Kursen har tonvikt på
samspelet mellan biologiska, psykologiska och
sociala faktorer och dess konsekvenser för hälsa
och livskvalitet. Vi ser på både riskbeteenden,
och hälsofrämjande beteenden. Kursen tar upp
begrepp som; positiv psykologi, compassion (
medkänsla),kroppskännedom, stress och mental
träning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 3 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Tenatamen
Examination 2 case rapport+presentation

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt 50%/50%

Lärare

 • Ruutu Katri
 • Törnblom Cia
 • Vaappo Marko

Examinator

Törnblom Cia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Omtentamensdatum

 • 2020-01-17
 • 2020-03-20

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2018-11-08 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-03 09:30 - 11:00 D4110 Idrottspsykologi Introduktion till kursen Törnblom Cia
Vaappo Marko
2019-10-08 13:00 - 14:30 D173 Idrottspsykologi Föreläsning Marko tema: tränarfilosofi Vaappo Marko
2019-10-10 09:30 - 11:30 D4110 Idrottspsykologi Mentalträning (Eevi Bengs) Törnblom Cia
2019-10-15 13:00 - 15:00 D173 Idrottspsykologi Idrottspsykologins grunder (Tanja Ketola) Törnblom Cia
2019-10-17 09:30 - 11:30 D173 Idrottspsykologi Föreläsning Cia (2) Törnblom Cia
2019-10-29 09:30 - 12:00 D173 Idrottspsykologi Tema Positiv Psykologi Törnblom Cia
Vaappo Marko
2019-11-05 13:00 - 16:00 Idrottspsykologi Läsecirkel Törnblom Cia
Vaappo Marko
2019-11-14 13:00 - 15:00 D4107-08 Idrottspsykologi Kurstentamen Törnblom Cia
Vaappo Marko
2019-11-18 09:30 - 11:30 A311 Idrottspsykologi Tema Livshantering (Katri) Ruutu Katri
Törnblom Cia
2019-11-19 13:00 - 15:00 D173 Idrottspsykologi Temaföreläsning Marko "Från känslor till prestation" Vaappo Marko
2019-11-20 09:30 - 11:30 B320 Idrottspsykologi Tema: stress (Cia) Törnblom Cia
2019-11-25 09:00 - 11:00 D173 Idrottspsykologi Temaföreläsning: kl.9-10 Teambuildning (Marko) kl.10-11 Livshantering (Katri): Ruutu Katri
Vaappo Marko
2019-11-27 09:30 - 12:30 B320 Idrottspsykologi Tema ätstörningar (utomstående föreläsare från ätstörningscentret) Törnblom Cia
2019-11-27 12:30 - 15:00 D4107-08 Idrottspsykologi Temaföreläsning Törnblom Cia
2019-12-09 12:30 - 15:00 D173 Idrottspsykologi Case-presentationer Törnblom Cia
Vaappo Marko
2019-12-10 09:30 - 12:00 D173 Idrottspsykologi Case-presentationer Törnblom Cia
Vaappo Marko

Kurs och studieplanssökning