Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att efter avklarad
kurs har studerande kunskap i idrottspsykologins
olika perspektiv, individ och grupp, och kan
tillämpa teorier och vetenskapligt material i
mentala träningsprocesser.

Läranderesultat

Efter avklarade kursn förväntas studernade kunna:
? diskutera och förklara innebörden av de
centrala idrottspsykologiska begreppen och
teorierna
? analysera och reflektera kring
idrottspsykologiska frågeställningar och
praktiska fall utifrån vetenskaplig teoribildning
samt valda tillämpningsområden
? beskriva och formulera ett mentalt
träningsprogram inom sin idrott samt kunna
genomföra en utvärdering av det mentala
träningsprogrammets användbarhet.

Innehåll

Motivation, stress, tävlingsnervositet,
gruppdynamik, mentalträning

Litteratur

Tent litteratur:
Hassmen, Kenttä & Gustafsson 2009. Praktisk
idrottspsykologi. Sisu Idrottsböcker.

Andersson Sven Ingmar 2009. Hälsa och psykologi.
Studentlitteratur. Kapitel 3 och 6

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 20 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 20 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 tentamen....
Examination 2 case studie med rapport och
presnetation.... etc.

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: tentamen 40% och case studie 60%

Lärare

 • Törnblom Cia
 • Vaappo Marko

Examinator

Vaappo Marko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (13 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Omtentamensdatum

 • 2020-01-17
 • 2020-03-20

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2018-11-08 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-03 09:30 - 11:00 D4110 Idrottspsykologi Introduktion till kursen Törnblom Cia
Vaappo Marko
2019-10-08 13:00 - 14:30 D173 Idrottspsykologi Föreläsning Marko tema: tränarfilosofi Vaappo Marko
2019-10-10 09:30 - 11:30 D4110 Idrottspsykologi Mentalträning (Eevi Bengs) Törnblom Cia
2019-10-15 13:00 - 15:00 D173 Idrottspsykologi Idrottspsykologins grunder (Tanja Ketola) Törnblom Cia
2019-10-17 09:30 - 11:30 D173 Idrottspsykologi Föreläsning Cia (2) Törnblom Cia
2019-10-29 09:30 - 12:00 D173 Idrottspsykologi Tema Positiv Psykologi Törnblom Cia
Vaappo Marko
2019-11-05 13:00 - 16:00 Idrottspsykologi Läsecirkel Törnblom Cia
Vaappo Marko
2019-11-14 13:00 - 15:00 D4107-08 Idrottspsykologi Kurstentamen Törnblom Cia
Vaappo Marko
2019-11-18 09:30 - 11:30 A311 Idrottspsykologi Tema Livshantering (Katri) Ruutu Katri
Törnblom Cia
2019-11-19 13:00 - 15:00 D173 Idrottspsykologi Temaföreläsning Marko "Från känslor till prestation" Vaappo Marko
2019-11-20 09:30 - 11:30 B320 Idrottspsykologi Tema: stress (Cia) Törnblom Cia
2019-11-25 09:00 - 11:00 D173 Idrottspsykologi Temaföreläsning: kl.9-10 Teambuildning (Marko) kl.10-11 Livshantering (Katri): Ruutu Katri
Vaappo Marko
2019-11-27 09:30 - 12:30 B320 Idrottspsykologi Tema ätstörningar (utomstående föreläsare från ätstörningscentret) Törnblom Cia
2019-11-27 12:30 - 15:00 D4107-08 Idrottspsykologi Temaföreläsning Törnblom Cia
2019-12-09 12:30 - 15:00 D173 Idrottspsykologi Case-presentationer Törnblom Cia
Vaappo Marko
2019-12-10 09:30 - 12:00 D173 Idrottspsykologi Case-presentationer Törnblom Cia
Vaappo Marko
2020-05-15 08:00 - 13:00 D4107-08 Idrottspsykologi Taskinen Topi
2020-05-15 12:00 - 17:00 F249 Idrottspsykologi Taskinen Topi

Kurs och studieplanssökning