Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden
förstår
möjligheterna med olika tester och träningsformer
som en
form att utveckla individens olika fysiska
egenskaper
för att prestera på bästa möjliga sätt ur en
fysiologisk
och träningsmässig synvinkel. Studeranden både
utvidgar
och fördjupar sina kunskaper i fenomen inom
testning och
träning. Dessutom är målsättningen att
studeranden kan
planera, utföra och utvärdera fysisk testning och
träning för en vald målgrupp. Studeranden är
medveten om
värdegrunden och de etiska principerna inom
antidopingverksamheten. Studeranden lär sig att
jobba
både självständigt och i grupp samt att söka,
kritiskt
granska och hantera information samt att utveckla
sig
själv inom sitt eget expertisområde inom idrott.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- Förstå testning och träning av olika fysiska
egenskaper samt dessa egenskapers
träningsprinciper
och kopplingar till varandra på en djupare och
bredare fysiologisk nivå.
- Kunna målmedvetet planera, utföra och utvärdera
testning och träning för en vald målgrupp.
- Kunna hitta och utnyttja vetenskapligt baserad
information för att motivera sina val i träning
och
testning.
- Känna till hur olika förhållanden kan påverka
den
fysiska prestationsförmågan.
- Vara medveten om de etiska principerna gällande
antidopingverksamheten.
- Kunna mäta stress, återhämtning och fysisk
aktivitet/inaktivitet samt kunna analysera, tolka
och
utnyttja dessa mätningar.
- Förstå mätning av muskelaktivitet och hur den
kan
utnyttjas i fysisk testning och träning.

Innehåll

- Testning och träning av den fysiska
prestationsförmågan samt träningens
påverkningsmekanismer
- Träning under olika förhållanden
- Antidoping
- Kombinerad uthållighets- och styrketräning
- Mätning av stress, återhämtning och fysisk
aktivitet/inaktivitet
- Mätning av muskelaktivitet och dess utnyttjande
i
fysisk testning och träning

Förkunskaper

Test- och träningslära, Belastnings- och
idrottsfysiologi

Mer information

Kursen hålls vid behov på engelska!

Litteratur

Bellardini, H., Henriksson, A. & Tonkonogi, M.
2009. Tester och mätmetoder för idrott och
hälsa.
Sisu idrottsböcker.

Bompa & Haff. 2009. Periodization: Theory and
methodology of Training. 5th edition. Human
Kinetics.

Cook, G. 2010. Movement. Functional Movement
Systems: Screening, Assessment and Corrective
Strategies. Lotus Publishing.

Dwyer, G.B. & Davis, S.E. (ed) 2005. ACSM?s
Health-related Physical Fitness Assessment
Manual. Wolters Kluwer, Lippincott Williams &
Wilkins.

Fleck, S.J. & Kraemer, W.J. 2004. Designing
resistance training programs. Third edition.
Human Kinetics.

Katch V.L., McArdle W.D. & Katch F.I. 2011.
Essentials of exercise Physiology. Fourth
edition. Lippincott Williams and Wilkins.

Kenney, W.L., Wilmore, J.H. & Costill, D.L.
2015.
Physiology of Sport and Exercise. Human
Kinetics.

Keskinen, K.L., Häkkinen, K., Kallinen, M.,
Kuivalainen, J. & Aartolahti, E. (red.) 2018.
Fyysisen kunnon mittaaminen: käsi- ja oppikirja
kuntotestaajille. Liikuntatieteellinen seura.

Larsen, F. & Mattsson, M. 2013. Kondition och
uthållighet för träning, tävling och hälsa.
SISU
Idrottsböcker.

Tanner, R. & Gore, C. (ed) 2013. Physiological
tests for elite athletes. Second Edition. Human
Kinetics.

Thomeé, R., Augustsson, J., Wernbom, M.,
Augustsson, S. & Karlsson, J. 2008.
Styrketräning
för idrott, motion och rehabilitering. SISU
Idrottsböcker.

Thompson, W.R., Gordon, N.F. & Pescatello, L.S.
(ed) 2010. ACSM?s Guidelines for Exercise
Testing
and Prescription. Eight Edition. Wolters
Kluwer,
Lippincott Williams & Wilkins.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 22 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Seminarier - 12 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Vitsordet för hela kursen kommer från
projektarbetet (innehåller teoretiskt och praktiskt
arbete). Dessutom krävs deltagande i kursens
obligatoriska delar och att uppgifterna lämnas in i
tid och är godkända. Uppgifterna har antingen
neutral (±0) eller höjande (+1) inverkan på
slutvitsordet.

Lärare

 • Jungell Jacob
 • Ring Joachim
 • Ruutu Katri

Examinator

Ruutu Katri

Antal kursplatser

Ingen begränsning (9 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-03-31

Kursanmälningstid

2019-10-02 till 2019-11-29

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 10:00 - 12:00 B327 Fördjupad test- och träningslära Kursinfo (obligatorisk närvaro) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2019-10-30 10:00 - 12:00 B327 Fördjupad test- och träningslära Antidoping (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2019-10-31 10:00 - 12:00 B327 Fördjupad test- och träningslära Träning under specialförhållanden (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2019-11-05 10:00 - 12:00 B327 Fördjupad test- och träningslära Firstbeat & Fibion: Del 1 (obligatorisk närvaro) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2019-11-05 12:00 - 12:30 B327 Fördjupad test- och träningslära Handledning av grupparbete Ruutu Katri
2019-11-07 09:00 - 15:00 M703 Fördjupad test- och träningslära Testövningar: Handledning och hjälp i olika test Jungell Jacob
Ruutu Katri
2019-11-12 10:00 - 14:00 M703 Fördjupad test- och träningslära Testövningar: Handledning och hjälp i olika test Jungell Jacob
Ruutu Katri
2019-11-12 10:00 - 14:00 M702 Fördjupad test- och träningslära Ruutu Katri
2019-11-12 12:00 - 14:00 M602 Fördjupad test- och träningslära Ruutu Katri
2019-11-19 10:00 - 12:00 B327 Fördjupad test- och träningslära Kombinerad styrke- och uthållighetsträning (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2019-11-21 10:00 - 12:00 B327 Fördjupad test- och träningslära Handledning av grupparbete (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2019-11-22 08:30 - 11:30 M703 Fördjupad test- och träningslära EMG-byxor i testning och träning (obligatorisk närvaro) Ring Joachim
Ruutu Katri
2019-11-26 10:00 - 12:00 B327 Fördjupad test- och träningslära Firstbeat & Fibion: del 2 (obligatorisk närvaro) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2019-11-28 09:00 - 12:00 M703 Fördjupad test- och träningslära Testövningar: Handledning och hjälp i olika test Ruutu Katri
2019-11-28 09:30 - 12:00 M702 Fördjupad test- och träningslära Ruutu Katri
2019-12-03 08:00 - 15:00 M703 Fördjupad test- och träningslära Test (obligatorisk närvaro) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2019-12-03 10:00 - 15:00 M702 Fördjupad test- och träningslära Jungell Jacob
Ruutu Katri
2019-12-03 10:00 - 15:00 M704 Fördjupad test- och träningslära Ruutu Katri
2019-12-12 09:00 - 15:00 B326 Fördjupad test- och träningslära Testfeedback + träning Jungell Jacob
Ruutu Katri
2019-12-16 09:30 - 11:00 B327 Fördjupad test- och träningslära Feedback- och reflektionstillfälle (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri

Kurs och studieplanssökning