Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande:
-Känner sin egen inlärningsstil och har förmågan
att lära sig självständigt och att utveckla sin
egen inlärningsstil
-Kan lära sig tillsammans med andra och kan dela
med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
-Känner till olika inlärningsriktningar,
inlärningsstilar och principer för (motorisk)
inlärning
-Känner till idrottsdidaktiska principer (att
planera, utföra, utvärdera samt utveckla fysiska
aktiviteter)
-Kan målmedvetet och mångsidigt använda olika
modeller och stilar för instruktion och
undervisning riktad till olika målgruppar
-Kan skapa inlärnings- och instruktionsfilosofi
som baserar sig på den egna värdegrunden och
kunskapen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:

-Känna till didaktikens bakgrund/historia och
vara medveten om var pedagogiken och didaktiken
befinner sig i den vetenskapliga världen och vara
kapabel att reflektera kring olika
inlärningsinriktningar (behavioristisk,
konstruktivistisk m.m. )
-Ha grundläggande förståelse om de centrala
begreppen inom didaktiken
-Känna till målgruppens betydelse och begrepp
elevbaserad syn och kunna tillämpa dessa till
undervisning
-Kunna planera, utföra, utvärdera samt utveckla
fysiska aktiviteter som har hälsofrämjande mål
-Kunna beskriva och instruera de olika motoriska
inlärningsfaserna (3 stycken)
-Kunna använda olika undervisningsmetoder och
förstå undervisningsstilarnas möjligheter
(Mosston)
-Förstå och tillämpa teorier gällande motivation
och gruppdynamik till undervisning
-Känna till och kunna tillämpa olika didaktiska
metoder/modeller/teorier samt kan reflektera
kring och utvärdera sin egen och andras
undervisning och ledarskapsroll
-Kunna ta ansvar om sitt arbete, följa tidtabell
och ta i beaktande säkerhetsfrågor samt att
skriva ett säkerhetsplan
-Kunna hitta och utnyttja vetenskapligt baserad
information inom pedagogiken och didaktiken och
skapa en poster

Innehåll

-Centrala begreppen inom didaktiken
-Elevcentrad undervisning
-Motivation
-Planering och idrottsundervisning
-Motorisk inlärning och dess olika faser
-Undervisningsmetoder: Mosston
-Grupp, gruppdynamik och interaktion
-Ansvarstagande & säkerhetsfrågor
-Ledarskapsövningar
-Tent och portfolio

Litteratur

-Föreläsningsmaterial
-Jaakkola 2010. Liikuntataitojen oppiminen ja
taitoharjoittelu. Kappaleet: 1, 2, 6, 7, 9 -12
(sammandraget finns på svenska)
-Jaakkola, Liukkonen, Sääkslahti (toim) 2013.
Liikuntapedagogiikka. Kappaleet: 16-20.
(sammandraget finns på svenska)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 2 timmar
 • Praktiska övningar - 38 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 165 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

-Aktivt deltagande på alla timmar eller
självständigt arbete via Itslearning
-Tent

-Projekt

-Självständig planering och ansvarstagande
gällande sin egen ledarskapsövning
-Aktivt deltagande på varandras timmar (lö) och
feedback diskussion. LÖ timmarna har obligatorisk
närvaro 80 %. Observation/feedback blanketterna
skall fyllas noggrant
-Portfolio (inlämnad i god tid!)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
-Tent 50%
-Ledarskapsövning & portfolio 50%

Lärare

 • Eklund Kaj
 • Kiukas Carina
 • Taskinen Topi
 • Vaappo Marko
 • Tapio Pauliina

Examinator

Vaappo Marko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • 2019-03-12 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-29 12:00 - 14:00 D4110 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tapio Pauliina
2020-01-31 09:00 - 15:00 D4109 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tapio Pauliina
2020-02-03 09:00 - 12:00 D173 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tapio Pauliina
2020-02-10 09:00 - 12:00 D173 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tapio Pauliina
2020-02-11 12:15 - 15:15 B320 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tapio Pauliina
2020-02-12 09:00 - 12:00 D4109 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tapio Pauliina
2020-02-13 12:15 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tapio Pauliina
2020-02-13 12:15 - 15:15 D4109 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tapio Pauliina
2020-02-18 12:30 - 14:30 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tapio Pauliina
2020-02-18 12:30 - 14:30 B320 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tapio Pauliina
2020-02-28 09:00 - 12:00 D4107-08 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tentamen Tapio Pauliina
2020-03-02 09:30 - 11:30 D173 Idrottsdidaktik och -pedagogik Projekt- och produktion Tapio Pauliina
2020-03-03 12:30 - 15:30 B320 Idrottsdidaktik och -pedagogik Projekt- och produktion Tapio Pauliina
2020-03-04 09:00 - 12:00 B320 Idrottsdidaktik och -pedagogik Projekt- och produktion Tapio Pauliina
2020-03-09 09:00 - 12:00 D173 Idrottsdidaktik och -pedagogik Projekt- och produktion Tapio Pauliina
2020-03-09 09:00 - 12:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Ledarskaps övningar Tapio Pauliina
2020-03-10 12:30 - 15:30 D4110 Idrottsdidaktik och -pedagogik Projekt- och produktion Tapio Pauliina
2020-03-11 09:00 - 12:00 B320 Idrottsdidaktik och -pedagogik Projekt- och produktion Tapio Pauliina
2020-03-11 09:00 - 12:00 Kvarnen Idrottsdidaktik och -pedagogik Undervisningsövningar Tapio Pauliina
2020-03-16 09:00 - 13:00 D4106 Idrottsdidaktik och -pedagogik Projekt- och produktion Tapio Pauliina
2020-03-16 12:00 - 16:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Undervisningsövningar Tapio Pauliina
2020-03-17 12:15 - 16:15 B320 Idrottsdidaktik och -pedagogik Projekt- och produktion Tapio Pauliina
2020-03-20 10:30 - 12:30 D173 Idrottsdidaktik och -pedagogik Grupphandledning (Praktiska övningar) Tapio Pauliina
2020-04-06 10:00 - 12:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-06 13:00 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-09 10:15 - 12:15 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-09 13:00 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-14 12:00 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-15 12:00 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-16 12:00 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-17 12:00 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-20 10:00 - 13:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-21 12:00 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-22 12:00 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-23 12:00 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-24 10:15 - 13:15 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-27 12:00 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina

Kurs och studieplanssökning