Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Del 1: Målet med denna del är att bekanta sig med
olika sjukdomar och hurudan roll motion spelar
speciellt i sjukdomspreventionen. Målet är också att lära sig att utnyttja relevanta databaser och sökord för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar inom temat (också i allmänhet) samt att kunna analysera dessa artiklar och jämföra dem.

Del 2: Målet med kursen är att studeranden fördjupar sitt kunnande i projektmetodik.

Läranderesultat

Del 1: Efter en avklarad del förväntas den
studerande kunna 1) förstå vad det är frågan om i
olika sjukdomar (fysiologiskt) och vad motionens
roll är speciellt i det förebyggande arbetet 2)
söka, läsa och analysera vetenskapliga artiklar och använda relevanta databaser.

Del 2: Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:
- Att planera, genomföra, leda och utvärdera projekt/evenemang
- Redovisa process och resultat av projektet

Innehåll

Del 1:
Sjukdomar och motion samt artikelanalys

Del 2:
- Olika projekt/evenemang (t.ex. Idrottskarusell, School action day, Stafettkarneval)
- Tentamen/skriftlig uppgift

Mer information

Del 1: Sjukdomar och motion samt
artikelanalys

Litteratur

Del 1: Materialet på Itslearning

Del 2:
* Häyrinen E., Vallo H., Tapahtuma on tilaisuus, s. 102 - 249
* Fridh T., Jansson M., Melander A., Att tända en supernova - så skapas framgångsrika evenemang, s. 71 - 89
* Jönsson S., Ledarskapsboken, kapitel 6, 8, 11
* Adcock D., Halborg A., Ross C., Marketing principles and practice, kapitel 8, 12, 15, 18, 21

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 2 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 2 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 22 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 27 timmar
 • Seminarier - 4 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 107 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 107 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Del 1: För att få godkänd förutsätts ett godkänt
kunskapstest, att uppgiften lämnas in i tid och
är gjord enligt anvisningarna och att studeranden
deltar i ett informationssökningstillfälle och
gör dess uppgifter.

Del 2:
- Aktivt deltagande och godkända genomfört projekten
- Redovisning av process och resultat i projektet
- Godkänd tentamen/skriftlig uppgift

Lärare

 • Hagström Sarah
 • Ruutu Katri
 • Taskinen Topi

Examinator

Taskinen Topi

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-09-02 till 2019-12-01

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 12:15 - 13:00 B327 Kunskapsutveckling inom idrott och hälsopromotion Kursinfo, närvaro obligatoriskt! Ruutu Katri
Taskinen Topi
2019-09-09 10:00 - 12:00 E385 Kunskapsutveckling inom idrott och hälsopromotion Workshop i informationssökning 17ii Hagström Sarah

Kurs och studieplanssökning