Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med praktiken är att studerande:
Hälsofrämjande ledarskap: utvecklar sina
färdigheter i att tillämpa kunskap, teori i
praktiskt utförande av hälsofrämjande åtgärder i
organisation och ledarskap på arbetsplatsen.

I administrativa praktiken inom Sports Management
målet är att praktikanten får en inblick i
arbetssamfundets arbetsområde, får insikter i de
arbetsuppgifter som är typiska och specifika för
arbetssamfundet, kan utveckla och fördjupa sina
kunskaper om arbetssamfundets betydelse i
samhället, med hjälp av handledning kan utföra
olika uppdrag och kan delta i eventuella aktuella
projekt och arbetsuppgifter.

Läranderesultat

Läranderesultat är att studenten:

- Förstå hur olika arbetsuppgifter/-roller är anknutit till arbetssamfunds verksamheten (missio, visio, strategi, mål).

- Förstå hur verksamheten är organiserad i arbetssamfund på management / Hälsofrämjande perspektiv.

- Förstå hurdan är organisations- och ledarskapskulturen är i arbetssamfundet.

- Fördjupar sina teoretiska kunskaper inom management / hälsofrämjande ledarskap via litteratur och reflektera kunskaper arbetssamfunds verksamheten.

Innehåll

Studerande utvecklar, planerar, tillämpar och
utvärderar hälsofrämjande åtgärder / verktyg på en
arbetsplats.
- Hälsostrategier för arbetsplatsen där människan
ses som en resurs
- Planerar ett hälsofrämjande konceptet, projekt
på arbetsplatsen
- Utvecklar en handlingsplan: t.ex. för
arbetstagarnas välmående i arbetet
- Implementering av redan befintliga
hälsofrämjande åtgärder för medarbetarnas hälsa
och välbefinnande
- Utvärdering av hälsofrämjande insatser

I administrativ praktik inom Sports Management
skall praktikanten i mån av möjlighet uppfattas
som en anställd arbetstagare i arbetssamfundet.
Målet är att studeranden kan tillämpa sina
kunskaper och färdigheter i praktiken.
Praktikanten skall kunna lära sig saker kopplade
till uppgörandet och genomförandet av
verksamhetsplaner och budget, planering och
organisering av verksamhet samt kunna delta i
möten och sammanträden och i mån av möjlighet
fungerar som mötessekreterare. Praktikanten
bekantar sig med det lokala och internationella
idrottsarbetet som utförs.

Förkunskaper

Avklarat kursen Sport management/ Hälsofrämjande
ledarskap

Avklarat kursen Theories in Sports Management.

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

125 timmar arbete 8 timmar rapportskrivning
Instruktioner för praktikrapporten hittas på It´slearning.

Litteratur

Samma som på kurserna:

Hälsofrämjande ledarskap

Studieaktiviteter

  • Rapport - 8 timmar
  • Praktik - 125 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Uppfyllda timmar på praktikplatsen
Inlämnad praktikrapport

Lärare

Törnblom Cia

Examinator

Törnblom Cia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-09-04 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 12:30 - 15:30 B518 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2019-10-24 09:00 - 12:00 B320 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2019-12-16 12:00 - 15:00 B320 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2020-03-20 09:00 - 12:00 B320 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2020-04-14 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-15 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-16 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-17 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-20 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-21 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-22 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-23 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-24 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-27 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-28 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-29 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-30 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-05-04 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-05-05 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-05-26 09:00 - 12:00 D4106 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko

Kurs och studieplanssökning