Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden får
en helhetsbild om människokroppens struktur och
funktion under fysisk belastning. Studeranden
blir insatt i grundläggande idrottsfysiologi
och motionens fysiologiska effekter.
Studeranden
känner till den fysiologiska bakgrunden av
olika
fysiska egenskaper, förstår
anpassningsprocesserna i
kroppen efter fysisk träning samt känner till
hur
fysiska belastningen påverkar olika
fysiologiska
funktioner i människokroppen. Dessutom
utvecklar
studeranden sina allmänna kompetenser genom att
kunna lära sig tillsammans med andra och dela
med sig
av kunskapen inom sin arbetsgemenskap samt
genom att
kunna samarbeta med andra och verka målinriktat
i
grupper.

Läranderesultat

Efter en avklarad kurs förväntas den studerande
kunna
- Förklara grundläggande begrepp i
idrottsfysiologi
- Redogöra för energi- och ämnesomsättning vid
olika idrottsprestationer
- Redogöra för kroppens akuta fysiologiska
responser och långsiktiga anpassningar till
olika former av
fysisk aktivitet
- Förstå grundläggande regleringsmekanismer
(nervsystemet och endokrinologiska funktioner)
i idrottsfysiologi
- Visa förståelse för vad
prestationsutvecklingen
fysiologiskt beror på
- Utföra grundläggande idrottsfysiologiska
mätningar
- Skriva en rapport om praktiska
idrottsfysiologiska
mätningar

Innehåll

Kursen behandlar människans grundläggande
fysiologi i friskt tillstånd under fysisk
belastning och adaptationer till fysisk
belastning.

Fokus på kursen är
- Grundläggande begrepp inomi
drottsfysiologi
- Neuromuskulära systemets funktion under
fysisk
belastning
- Energi- och ämnesomsättning
- Kardiorespiratoriska systemets funktion
under fysisk belastning
- Hormonella systemet
- Träningseffekter

Förkunskaper

Anatomi, fysiologi och biomekanik; Hälsofrämjande,
idrott och motion

Mer information

Obligatorisk närvaro: kursinfo,
introduktionslektionen, praktiska övningen, egen
presentation och feedback- och
reflektionstillfället

Litteratur

KURSBOK
Kenney, W.L., Wilmore, J.H. & Costill, D.L.
2015 (eller 2012). Physiology of Sport and
Exercise. Human Kinetics.
- Läs: Introduction och kapitel 1-8 samt s.
243-252, 261-287.
- Obs! Nästan samma information finns i bokens
gamla upplagor men sidnummer kan variera.

STÖDLITTERATUR PÅ SVENSKA
Michalsik, L. & Bangsbo, J. 2004. Aerob och
anaerob träning. SISU idrottsböcker. (s. 10−98,
163-169, 207-211)

Hallén, J. & Ronglan, L.T. 2011. Träningslära
för idrotterna. SISU idrottsböcker. (s. 44−89)

STÖDLITTERATUR PÅ FINSKA
Mero, A., Nummela, A., Kalaja, S. & Häkkinen,
K. (red.) 2016. Huippu-urheiluvalmennus: teoria
ja
käytäntö päivittäisvalmennuksessa. VK-Kustannus
Oy.

STÖDLITTERATUR PÅ ENGELSKA
Katch, V.L., McArdle, W.D. & Katch, F.I. 2011.
Essentials of Exercise Physiology. Fourth
Edition. Lippincott, Williams & Wilkins.

ANNAT MATERIAL
Material på Itslearning, egna anteckningar,
instuderingsfrågorna och material från den
praktiska övningen (och rapporten)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 22 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 3 timmar
 • Basgruppsarbete - 18 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 32 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

- Aktivt deltagande i kursens obligatoriska delar
- Tentamen
- Uppgifter och rapporter görs / lämnas in i tid
och är godkända

Lärare

Ruutu Katri

Examinator

Ruutu Katri

Antal kursplatser

Ingen begränsning (28 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-01-17

Omtentamensdatum

 • 2019-11-22
 • 2020-01-17

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2019-10-22 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 12:00 - 14:00 D4109 Belastnings- och idrottsfysiologi Kursinfo (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2019-09-02 09:30 - 11:30 B328 Belastnings- och idrottsfysiologi Introduktion (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2019-09-05 09:30 - 12:00 B326 Belastnings- och idrottsfysiologi Tema 1 Ruutu Katri
2019-09-12 09:30 - 12:00 B326 Belastnings- och idrottsfysiologi Tema 2 Ruutu Katri
2019-09-18 09:15 - 11:45 B328 Belastnings- och idrottsfysiologi Tema 3 Ruutu Katri
2019-09-25 09:30 - 12:00 B326 Belastnings- och idrottsfysiologi Tema 4 Ruutu Katri
2019-10-03 10:00 - 12:30 B326 Belastnings- och idrottsfysiologi Tema 5 Ruutu Katri
2019-10-09 09:30 - 14:00 M702 Belastnings- och idrottsfysiologi Ruutu Katri
2019-10-09 09:30 - 14:00 M703 Belastnings- och idrottsfysiologi Praktisk övning (obligatorisk närvaro) Kl. 9.30-11.30 (Grupp 1) Kl. 12-14 (Grupp 2) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2019-10-10 09:30 - 14:00 M703 Belastnings- och idrottsfysiologi Praktisk övning (obligatorisk närvaro) Kl. 9.30-11.30 (Grupp 3) Kl. 12-14 (Grupp 4) Ruutu Katri
2019-10-10 09:30 - 14:00 M702 Belastnings- och idrottsfysiologi Ruutu Katri
2019-10-14 13:00 - 14:00 B328 Belastnings- och idrottsfysiologi Extra lektion: instruktionerna för rapporten, möjlighet att fråga om instuderingsfrågorna och quiz Ruutu Katri
2019-10-22 09:30 - 13:00 F365 Belastnings- och idrottsfysiologi Tentamen Ruutu Katri
2019-10-23 10:00 - 12:00 B326 Belastnings- och idrottsfysiologi Feedback- och reflektionstillfälle (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-01-09 12:00 - 13:00 B326 Belastnings- och idrottsfysiologi Frivilligt repetitionstillfälle före omtentamen Ruutu Katri

Kurs och studieplanssökning