Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning är att studeranden:
- blir bekanta med idrottsgrenar i kursen
- utvecklar sina egna grundfärdigheter och
kunskaper
- kan tillämpa och utveckla hälsofrämjande
aktiviteter
- Förstår hur du och andra lär sig i olika
motoriska aktiviteter
- förstår motoriska inlärningsprocesser.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
- kan/vet allmän karraktär, regler och tekniker
av
idrottsgrenar i kursen
- kan tillämpa och utveckla hälsofrämjande
aktiviteter
- kan analysera hur man lär ut olika
motionsformer
och hälsofrämjande aktiviteter till olika
målgrupper
- utövar dig i olika grenar och FÖRSTÅ HUR du
och
andra lär sig i olika motoriska aktiviteter. Du
ska också kunna förstå vilka saker som är
viktiga
inom motoriska inlärningsprocesser.
- Kan grunderna för spelanalys I olika grenar.
kan
planera och genomföra spelstatistik som grund
för
spelanalys/coachande

Innehåll

Innehåll:
- mål-/slagspel, bollbehandlings-/nätspel, övriga
bollspel/-lek
- isspel, orientering,skidning, slalom etc

Förkunskaper

Inga

Mer information

Närvaro 80% i alla delar. Varje del/gren/lärare
har
samma 80% närvaro regel. Frånvaro över 20% kräver
Läkarintyg

Litteratur

Kurslitteraturen meddelas skilt av enskilda lärare
i
de olika idrottsgrenarna

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 93 timmar
 • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursens alla delmoment måste vara avklarede.
Portfolio lämnas in på Itslearning.
Instruktionerna för portfolion finns på
Itslearning.

Lärare

 • Jungell Jacob
 • Stenbäck Pernilla
 • Taskinen Topi
 • Vaappo Marko

Examinator

Vaappo Marko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Varje lärare presenterar sin sekvensplan i
början av
kursen. Each teacher will present her/his
coursplan
of the lessons

Omtentamensdatum

 • 2020-03-20
 • 2020-04-24

Kursanmälningstid

2020-01-05 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • 2020-02-05 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-08 08:30 - 09:45 D4109 Motoriska aktiviteter Kursinfo Taskinen Topi
Vaappo Marko
2020-01-15 12:00 - 13:30 D173 Motoriska aktiviteter Teori (Marko) Vaappo Marko
2020-01-20 09:00 - 11:00 Motoriska aktiviteter Skidåkning i Svedängen Taskinen Topi
2020-01-22 12:00 - 13:30 D173 Motoriska aktiviteter Teori (Marko) Vaappo Marko
2020-01-24 09:00 - 11:00 Motoriska aktiviteter Skidåkning i Svedängen Taskinen Topi
2020-02-05 12:00 - 13:30 D4107-08 Motoriska aktiviteter Regeltentamen Vaappo Marko
2020-02-10 12:00 - 14:00 M602 Motoriska aktiviteter Taskinen Topi
2020-02-12 12:00 - 13:30 M602 Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-02-13 08:00 - 10:00 Motoriska aktiviteter Handbollakademi i Arcada hallen Taskinen Topi
2020-02-13 10:00 - 11:30 M602 Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-02-14 08:00 - 16:00 Motoriska aktiviteter Slalom Hjortlandet Mera info om detta på itslearning Stenbäck Pernilla
2020-02-19 11:00 - 12:30 Motoriska aktiviteter Tennis Smash Center Myllypuro Taskinen Topi
2020-02-20 09:00 - 10:30 Motoriska aktiviteter Tennis Smash Center Myllypuro Taskinen Topi
2020-02-24 10:00 - 11:30 M602 Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-02-25 13:00 - 14:30 M602 Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-02-26 13:00 - 14:30 M602 Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-02-28 08:00 - 16:00 Motoriska aktiviteter Slalom Hjortlandet Mera info på itslearning Stenbäck Pernilla
2020-02-28 08:30 - 11:30 Ishall Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-03-03 10:00 - 11:30 M602 Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-03-04 08:00 - 10:00 Motoriska aktiviteter Handbollakademi i Arcada hallen Taskinen Topi
2020-03-04 11:45 - 13:30 M602 Motoriska aktiviteter Taskinen Topi
2020-03-05 10:00 - 11:30 M602 Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-03-05 12:00 - 14:00 M602 Motoriska aktiviteter Taskinen Topi
2020-03-06 12:00 - 14:00 M602 Motoriska aktiviteter Taskinen Topi
2020-03-10 10:00 - 11:30 M602 Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-03-13 10:00 - 12:00 M602 Motoriska aktiviteter Taskinen Topi
2020-03-16 10:00 - 12:00 M602 Motoriska aktiviteter Taskinen Topi
2020-03-17 08:30 - 09:30 Ishall Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-03-17 10:30 - 12:00 M602 Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-03-18 10:00 - 12:00 M602 Motoriska aktiviteter Taskinen Topi
2020-03-19 10:00 - 11:30 M602 Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-03-23 10:00 - 11:30 M602 Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-03-24 08:30 - 09:30 Ishall Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-03-25 10:30 - 12:00 M602 Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-03-26 08:30 - 09:30 Ishall Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-03-30 10:00 - 11:30 M602 Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-04-01 10:00 - 11:30 M602 Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-04-14 10:00 - 11:30 M602 Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-04-14 13:00 - 15:00 Ishall Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-04-15 10:30 - 12:00 M602 Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-04-16 13:00 - 15:00 Britas Motoriska aktiviteter Orientering i Britas Taskinen Topi
2020-04-17 09:00 - 10:00 Ishall Motoriska aktiviteter Vaappo Marko
2020-04-20 10:30 - 12:00 Motoriska aktiviteter Kvarnbäckens Bollhall Vaappo Marko
2020-04-23 09:00 - 11:00 Britas Motoriska aktiviteter Orientering i Britas Taskinen Topi
2020-04-24 09:00 - 11:00 Britas Motoriska aktiviteter Orientering i Britas Taskinen Topi

Kurs och studieplanssökning