Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är definiera framgångsfaktorer för multikulturellt ledarskapet inom Östersjöregionen. Kursen är en del av breddstudierna inom "Business in the Baltic Sea Region"

Läranderesultat

Då studenten avlagt kursen kan han/hon
- identifiera likheter och olikheter inom kultur, ekonomi, och sociala förhållanden inom Östersjöregionen
- förstå hur kulturen påverkar affärskommunikationen i regionen
- redogöra för nyckelfrågor i multikulturellt ledarskap
- identifiera framgångsfaktorer i relationen mellan företaget och dess intressenter i Östersjöregionen

Innehåll

Kursen innehåller material som skapats inom Hansa Nova nätverket:
1. Det kulturella landskapet: historia, kultur och språk
2. Det social landskapet: sociala förhållanden och miljöfrågor
3. Det ekonomiska landskapet: makroekonomi i Östersjöregionen
4. Affärskultur:
4.1. Formella och informella affärskulturer
4.2. Tidsbegrepp och planering
4.3. Icke-verbal föreatagskultur
4.4. Sälja tvärkulturellt
4.5. Förjandlingsprofil
4.6. Erfarenhet av auktoriteter
5. Jämförande studie över affärskulturer i valda länder i regionen

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i företagsekonomi

Kursen ersätter följande kurser

N/A

Mer information

Föreläses inte läsåret 2014-2015. Ersätts kursen av Intercultural communication IB-3-003(0)

Litteratur

Material skapat av Hansa Nova nätverket se http://hansanova.arcada.fi Extern länk
Rapporter och utredningar

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Praktiska övningar - 15 timmar
  • Basgruppsarbete - 15 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 33 timmar
  • Självstudier - 26 timmar
  • Nätbaserade - 20 timmar
  • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinator

Källström Eija

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-10-27

Kursens tidtabell

see ARBS

Examinationsformer

2013-10-27 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning